Med nedgangen i oktober har boligprisene falt for andre måned på rad. Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea Norge, tror denne utviklingen vil fortsette.

– Boligtoppen er kanskje nådd for denne gang. Det har vært kraftig prisvekst over lang tid. Vi venter nå er stabil prisutvikling fremover, men hvor vi kan oppleve enkelte perioder som skiller seg ut, hvor priser både kan stige og falle, sier hun i en kommentar.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent, viser nye tall Eiendom Norge la fram på en pressekonferanse onsdag formiddag.

Sterkere enn normalt

Oktober er typisk en svak måned i boligmarkedet, og nedgangen er mindre enn det analytikerne i DNB på forhånd hadde ventet. De spådde et boligprisfall på rundt 1 prosent nominelt og ventet at prisene skulle ned også korrigert for sesongvariasjoner.

Med den siste månedens utvikling har boligprisene nå steget med 7 prosent de siste tolv månedene. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.247.937 kroner i oktober 2021.

– Boligprisene i Norge utviklet seg sterkere i oktober enn det som er normalt for måneden, og de fleste områder i landet hadde en sterk utvikling. Unntakene var Stavanger og Kristiansand hvor utviklingen var svakere enn normalt, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Svakest prisvekst i Oslo

Oslo er et av de store pressområdene i Norge, og i 2020 hadde hovedstaden sterkest boligprisvekst.

I år ligger det imidlertid an til at Oslo får den svakeste prisveksten av de store byene i Norge. I Oslo falt prisene 0,6 prosent, ned 0,1 prosent sesongkorrigert i oktober. Verdien på bruktboliger har nå falt i sju av de siste åtte månedene.

Også direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund tror tiden for kraftig prisvekst kan være over for denne gang.

– Ved utgangen av pandemien og inngangen til en periode med stigende renter, tror vi at den sterke boligprisveksten er historie. Oslo går foran og har nå den svakest prisveksten av alle de store byene, sier han.

– Alt ligger nå til rette for en svakere prisvekst i årene som kommer. Dette er gode nyheter, særlig for førstegangskjøpere som vil oppleve noe mindre konkurranse i boligmarkedet

Bodø sterkest

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i oktober hadde Bodø med Fauske og Trondheim, med en oppgang på 1,1 prosent. Bodø med Fauske har også hatt den sterkeste tolvmånedersveksten, med en oppgang på 14,9 prosent.

– Slik markedet står nå, skiller boligmarkedet i Bodø med Fauske seg markant ut fra alle andre områder i landet, sier Lauridsen.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Stavanger med omegn, med en sesongkorrigert nedgang på 1,1 prosent.