Gå til sidens hovedinnhold

Boligmarkedet kan bli mettet

Leserinnlegg

Nå reklameres det for leiligheter i Verkstedhagen på Sørumsand. Så bygges det mange leiligheter på Sennerudtoppen. Det bygges og selges hus og leiligheter på Fossumjordet og det er varslet bygging på Orderudjordet.

Fokussenteret og Legesenteret er sentrumseiendommer som er varslet revet/bygd om. Å få et sentrum som er tilpasset en stor befolkningsøkning er et sterkt ønske fra oss på Sørumsand. Men fra eierne av disse eiendommene er det tyst. Alle vet at finansiering her avhenger av salg av leiligheter oppover i etasjene. Med den rivende nybygging av boliger som planlegges på Sørumsand, er det rimelig å anta at det lokale markedet for boliger kan stå i fare for å bli mettet og modernisering av service- og sentrumsfunksjoner skyves ut i det blå.

Vi vet alle at det er regionale bestemmelser som sier at boligbygging skal skje ved kollektive transportknutepunkter. Men jeg tror mange forventer at kommunen har en hånd på rattet her?

Per Larstuvold, Sørumsand

Kommentarer til denne saken