Torsdag la Statistisk sentralbyrå (SSB) fram sin rapport om fjoråret og utsiktene framover for norsk og internasjonal økonomi. Administrerende direktør Birger Vikøren oppsummerer dagens situasjon slik: «Omstillingsevnen i norsk økonomi er god. Vi er godt rustet til å håndtere nye sjokk. Det ligger an til moderat vekst i årene framover, men det kreves kløkt i den makroøkonomiske politikken».

– Norsk økonomi var i en oppgangskonjunktur i hele fjor, og vi tror den vil fortsette, sier forsker Thomas von Brasch til NTB.

Han peker ut hoveddriverne for oppgangen.

– Det er økte investeringer i petroleumsindustrien og en konjunkturoppgang internasjonalt. Grunnen til at disse driverne ikke fører til sterkere oppgang, er at boligmarkedet i Norge foreløpig er i utakt med resten av markedet, og dermed modererer veksten. Også utsikter til økte renter og styrket krone vil moderere veksten, sier han.

Boligprisbunn

Ifølge SSBs prognoser vil boligprisene fortsette å falle i første halvår, for deretter å flate ut i andre halvår og gi en nedgang i boligprisene for 2018 på 2,8 prosent. De neste tre årene ser SSB for seg en moderat boligprisvekst på henholdsvis 1,1, 1,5 og 2,3 prosent for årene 2019, 2020 og 2021.

– Boligprisfallet er det området vi har vært mest usikre, understreker von Brasch.

Utviklingen i boliginvesteringer vil fortsette å være i utakt med veksten i norsk økonomi noen år til, tror SSB.

– Vi hadde et klart fall i boliginvesteringer mot slutten av fjoråret, sier forskeren.

Prognosene hans antyder en nedgang i investeringene på hele 7,2 prosent i løpet av året, omtrent en reversering av fjorårets vekst. Veksten i boliginvesteringer vil ikke slå inn før i 2020, og da svært moderat med 0,4 prosent for det året.

Uro internasjonalt

Petroleumsinvesteringene ses på som en trygg driver for økonomisk vekst. Byrået viser til at operatørene på norsk sokkel planlegger å øke sine investeringer med 125 milliarder kroner, og en vinter der flere petroleumsinvesteringer har vært lønnsomme. Lønnsomheten har blant annet kommet som følge av lavere investeringspriser og en oljepris på rundt 65 dollar.

Internasjonale forhold påvirker også utsiktene, og der er det mer fare for uro.

Forsker Roger Hammerslands prognoser for internasjonal økonomi peker ut USAs president Donald Trumps trusler om toll på aluminium og stål som en destabiliserende faktor, som kan føre til hevnaksjoner og handelskrig.

– Aksjemarkedet i USA er fortsatt svært høyt priset og det er utsikter til høyere renter der, noe som kan være kilder til ny uro i markedet, sier Hammersland.

Andre internasjonale faktorer som kan påvirke positivt er den tyske regjeringsdannelsen, som virker stabiliserende, mens valgresultatet i Italia kan få mye å si i motsatt retning.

(©NTB)