Gå til sidens hovedinnhold

– Kommunen driver prisene opp

Artikkelen er over 7 år gammel

Allerede dyre lillestrømleiligheter kan bli flere hundre tusen kroner dyrere dersom ikke Skedsmo kommune lemper på byggekravene sine.

Det mener administrerende direktør i boligbyggelaget Bori, Johnny Brevik. Kommuneplanen skal nå rulleres og vedtas på nytt, og Brevik mener det er tid for å lempe på kravene til sentrumsutbygging.

– Kommunen stiller krav langt utover de grunnleggende standardkrav i offentlige forskrifter. Vi har sett på kravene og mener de er så fordyrende at de øker leilighetsprisene i sentrum med inntil 4.500 kroner per kvadratmeter, sier Brevik.

Brevik påpeker at disse kravene kommer på toppen av allerede høye tomtekostnader og senere års fordyrende revisjoner i offentlige forskrifter – elementer som ifølge Boris beregninger allerede gir en kvadratmeterpris på nye leiligheter på minimum 55.000 kroner i Lillestrøm sentrum.

– Det blir så dyrt i sentrum at få barnefamilier vil ha råd til å kjøpe leilighet der. Denne og andre grupper med moderat inntekt er ekskludert fra dette boligmarkedet, sier Brevik.

Kravene

Dette er noen av de konkrete kravene Bori mener er unødvendige og fordyrende:

  • Alle bygg skal ha passivhusstandard.
  • Fjernvarmeløsning i alle bygg
  • Maksimum 30 meter fra dør til nærmeste leveringspunkt for avfall.
  • Minimum 1.000 kvadratmeter lekeplass innenfor en radius på 150 meter fra bolig, og at minst halve lekeplassen skal ha sol klokken 15 ved vårjevndøgn.
  • Minst halvparten av parkeringsplassene til leiligheten må ha opplegg for lading av elbiler.
  • Innendørs sykkelparkering skal kunne kreves.
  • Forbud mot svalgangsløsning.
  • Alle leiligheter skal ha minst ett oppholdsrom og ett soverom mot en såkalt stille side av bygget.

Mister mangfold

– Kravene vil føre til at selv leiligheter på 75 kvadratmeter vil komme til å koste nærmere fem millioner kroner. Det er for dyrt, sier Brevik, og mener det får konsekvenser også for andre enn boligkjøperne.

– Sentrumsmiljøet og handelsstanden vil lide under mangel på mangfold. Kommuner som Oslo ønsker mangfold i bykjernen når de utvikler byen. Det burde politikerne Skedsmo kommune også legge til rette for med en bredere profil i sine utbyggingsplaner.

Blokker flere steder

Brevik mener også kommunen kan bidra til å dempe veksten i tomteprisene i Lillestrøm sentrum ved å regulere flere områder utenfor Lillestrøm og nærliggende områder for blokkbebyggelse.

– Det vil minske resset på tomteprisene og dermed boligprisene, sier han.

Bori eier et par mulige utbyggingskvartaler i Storgata i Lillestrøm, men har foreløpig ikke satt spaden i jorda.

– Dersom kommunen ikke lemper på sine krav blir det neppe bygging der i det hele tatt. Vi må bygge slik at det er interessant å kjøpe for alle medlemmene i boligbyggelaget vårt. Det får vi ikke til i sentrum nå, slår han fast.

– Vi må tenke kvalitet

Ordfører Ole Jacob Flæten kan ikke love lemping av kravene.

– Det er neppe de kommunale kravene som er de mest prisdrivende for leilighetene i Lillestrøm sentrum, mener skedsmoordføreren, og tror at å sette krav til kvalitet er viktig.

– Vår oppgave som politikere er å se helheten. På sikt tror jeg det ligger god økonomi i å legge føringer for hvilken kvalitet utbyggingen i Lillestrøm skal ha.

Flæten kan heller ikke love frislipp av boligareal i randsonen rundt Lillestrøm for å dempe tomteprisveksten i sentrum.

– Strategien som går på å fylle opp fra sentrum og utover ligger fast, sier han.

Flæten understreker samtidig at Boris innspill til kommuneplanen vil bli seriøst vurdert.

– Poenget med å ha planen ute til høring er jo nettopp å få innspill av denne typen. Innspillene blir vurdert før planene endelig vedtas på nyåret.

Kommentarer til denne saken