Har ventet på kommunal bolig i tre år

FORTVILET: Etter tre år på venteliste har uføretrygdede Nina Laaveg fått avslag på søknad om kommunal bolig. Etter gjentatte forsøk har hun ikke klart å finne seg et sted å bo, og vet ikke hvor hun skal gjøre av seg.FOTO: ELISABETH JOHNSEN

FORTVILET: Etter tre år på venteliste har uføretrygdede Nina Laaveg fått avslag på søknad om kommunal bolig. Etter gjentatte forsøk har hun ikke klart å finne seg et sted å bo, og vet ikke hvor hun skal gjøre av seg.FOTO: ELISABETH JOHNSEN

Artikkelen er over 4 år gammel

Nina Laaveg har ventet på kommunal bolig siden 2010. Nå har Nannestad kommune rådet henne til å fortsette boligjakten i en annen kommune.

DEL

Nina Laaveg (54) sendte inn en søknad om kommunal bolig til Nannestad kommune i 2010. Da fikk hun beskjed om at hun var satt på venteliste. Siden den gang har hun leid midlertidig hos familie.

– Nå må jeg flytte, men aner ikke hva jeg skal gjøre, sier 54-åringen, som er uføretrygdet med en angstdiagnose.

– Har prøvd alt

Nina mener hun har prøvd det meste for å skaffe seg et sted å bo.

– Jeg har vært på Nav og kommunen, undersøkt om lån for vanskeligstilte, hengt opp lapper og ringt rundt for å finne et sted. Men når de hører at jeg er uføretrygdet og med kommunal garanti på depositumet, er det ingen som vil leie ut til meg, sier hun.

Foreslo flytting

20. august var det fordelingsmøte i Nannestad kommune. Heller ikke denne gangen ble Nina prioritert. Hun fikk også beskjed om at det er slutt på praksisen med ventelister.

– Saksbehandleren foreslo at jeg kunne flytte til Jessheim eller Oslo, men det er i hjemkommunen min jeg vil bo, sier Nina.

Hun opplever det som urettferdig å ha forsvunnet fra en venteliste hun trodde eksisterte og fungerte.

Ble også rådet til flytting

En annen kvinne RB har vært i kontakt med, fikk også avslag på sin søknad om kommunal bolig i Nannestad i august. Hun er alenemor med to barn. Etter at utleier sa opp leieforholdet, fikk hun problemer.

– Det har vært en helt forferdelig sommer. Jeg sto uten et sted å bo med to unger, og ba kommunen om hjelp. De hadde ikke et tilbud som var egnet for overnatting med barn. I ettertid har jeg lurt på om søknaden min i det hele tatt ble vurdert av kommunen, sier alenemoren.

Også hun forteller at kommunen ga beskjed om at hun trolig måtte til andre kommuner for å finne seg et sted å bo.

– Jeg har ikke vært sosialklient, men ba om hjelp for en periode, understreker kvinnen.

Etter flere uker i uvisshet kom kvinnen til slutt i kontakt med huseiere som kunne leie ut en bolig til den lille familien, men kvinnen er fremdeles skremt over saksbehandlingen hun ble utsatt for.

– Jeg lurer jo på hvordan de fordeler dette her, sier hun.

Stor pågang

Ingun Nordengen er leder for koordinerende enhet i Nannestad, og del av et tverrfaglig team som behandler søknadene om kommunale boliger. Hun bekrefter at det er vanskelig å få tildelt en av de rundt 120–130 kommunale boligene.

– Hvis alle som søkte skulle få kommunal bolig, kunne vi bygd 20 nye boliger hvert år, sier Nordengen.

13 avslag i august

I august fikk 13 av søkerne til kommunal bolig avslag. Nordengen er usikker på hvor mange som søkte, men sier at de må prioritere dem som har dokumentert lav boevne, og som allerede mottar tjenester fra kommunen.

– Andre søkere får som regel avslag, kommunal bolig er ikke noe man gjennom lovverket har krav på – men gjennom Nav kan man i en kritisk situasjon få tak over hodet, sier Nordengen.

Har avviklet ventelistene

Ifølge koordinatoren har de nå avviklet ordningen med ventelister.

– Det er mer realt med et avslag enn å gi folk falske forhåpninger, sier Nordengen.

Kommunen har ingen planer om å bygge flere kommunale boliger med det første. Kombinert med et stramt leiemarked, sier Nordengen at det kan innebære at enkelte må flytte.

– Nannestad er en fattig kommune. Flere kommunale boliger ligger ikke i den boligsosiale omsorgsplanen, i 2014 er det boliger til yngre funksjonshemmede som skal prioriteres, sier hun.

Artikkeltags