De kjente at plenen begynte å gynge. Så oppdaget de hullet. Og det kom flere hull og enda flere hull.

Nå har Mailen Jørgensen og Jan Andre Karlsen 18 hull i hagen sin på Jessheim.

Over tre av dem, smelter snøen, slik at de er åpne hele året. Og stikker man en kjepp ned, blir den våt, for det er ikke tele idem.

– Vi blir ruinert

De kjøpte huset for noen år siden og i 2009 oppdaget de hullene.

Siden har de forsøkt å få noen til å ta ansvar og undersøke hva som skjer.

– Her står vi som en nyetablert familie og blir ruinert, med en farlig tomt og et hus vi ikke kan selge, sier Mailen Jørgensen.

De har en liten datter som er alvorlig syk. Oppfølging av henne og problemene på eiendommen tærer på kreftene.

– Det blir så mye. Vi kjemper og kjemper, men kommer ingen vei.

Utbedringer til en halv million

De har brukt nesten hundre tusen kroner på undersøkelser og advokathjelp. Likevel etterspørres mer dokumentasjon som krever nye utlegg.

Av deres egen takstmann, Johan Støren Kohmann, er utbedringen estimert til enn halv million, inklusive setningsskader inne i huset.

Han sier det må foretas masseskifte, planering og heving av utearealet, samt at platen huset står på må rettes opp.

Takstmannen til eierskapsforsikringsselskapet AmTrust TOP, Gunnar Halvorsen på Årnes, fant ingen tegn som tyder på setningsskader på boligen, men skriver at for å være sikker er den eneste måten å fastslå om det fremdeles er setninger i grunnen å nivellere opp huset og følge det en periode.

Han bestrider derimot ikke at hagen har setningsskader om må rettes opp.

GEOLOGEN: – Ikke utført forskriftsmessig

Farlig for barn

Det har vært flere eiere på begge boenhetene siden den sto ferdig i 2001.

Nabo Thomas Sundland som kjøpte den andre delen av tomannsboligen for et år siden, oppdager også stadig nye sprekker.

– Den siste kom for en uke siden. Det smeller i huset. Det skjer noe i grunnen her, sier han.

Hagen til naboen er et syn når det er skikkelig kaldt.

– Da står hvite skyer opp fra hullene, forteller han.

For små barn er den farlig. Hullene er så store at de lett kan falle nedi og inntil halvannen meter dype.

Mailen Jørgensen frykter også at gasser fra grunnen kan være med på å gjøre minstejenta syk.

Ber Gidtske svare

Bygningssjef Ivar Sannerud ber Karl Gidtske, som ansvarshavende for byggearbeidene, gjøre rede for selve utførelsen av grunnarbeidene på eiendommen, hva slags masser som er benyttet, samt gi en uttalelse til de vesentlige problemstillingene i geolog Tor Løkens rapport.

KARL GIDTSKE: – Fladbys ansvar

Brevet er sendt 14.mars i år og kommunen ber om svar innen tre uker.

I april 2009 var bygningssjefen på befaring på eiendommen og tok bilder av hullene.

LAURITZ FLADBY: – Ikke mitt ansvar