(Siste)

Det nærmer seg skolestart, og dermed er det mange studenter som jakter på et sted å bo. Her er Forbrukerrådets tips som gjør at de som skal leie kan unngå å havne i trøbbel på boligmarkedet.

1. Kontrakt og gjennomgang

Å skrive kontrakt er alfa omega for både utleier/leietaker. Sørg også for å bli enige om å lage en inventarliste, slik at begge parter er enige om hva som er inkludert i leien.

Dersom du skal leie sammen med andre er det smart å ha hver sin individuelle kontrakt med utleier – eller en felles hvor alle navnene står oppført. Da blir samtlige ansvarliggjort ovenfor utleier.

– Hvis kun en står som leietaker, bør han eller hun sikre seg individuelle avtaler med de andre leietagerne. Som ansvarlig er det du som må lide om noen av de andre ikke følger opp sin del av avtalen, sier Ingeborg Flønes, direktør for forbrukerservice.

Før du skriver under på kontrakten må du sørge for å være klar over hva husleien dekker. Husleien skal dekke alle utgifter, men strøm er som regel unntatt. Telefon, kabel-TV og internett følger som regel heller ikke med. Kommunale avgifter skal derimot være inkludert.

Før innflytting er det lurt å ta en gjennomgang av leiligheten sammen med utleier, for å registrere målerstand for strømmen samt sjekke om leiligheten har noen skader.

2. Depositum og garanti

Før du får ta over leiligheten, må du betale depositum til utleier.

– Utleier har rett til å ta depositum og be om garanti. Men du må aldri betale depositum direkte inn på utleiers personlige konto, advarer Ingeborg Flønes i Forbrukerrådet.

Depositumet skal inn på en egen depositumskonto, i henhold til loven. Kontoen skal stå i utleiers navn, og du skal få rente fra den. Kontoen skal betales av utleier, og du betaler for kontoen gjennom leien. Utleieren kan ikke kreve at depositum og garanti dekker til sammen mer enn seks måneders husleie.

– Grunnen til at vi advarer er at vi ikke sjeldent hører om folk som flytter og som ikke får tilbake depositumet sitt. Er pengene på utleiers konto er det en tung prosess å få pengene tilbake. Men har du derimot depositumskonto i banken, kan du bare be dem betale ut pengene om ikke utleier har klagd og gått til Forliksrådet innen en viss frist.

Loven åpner også for at utleier kan kreve garanti, og det er da gjerne NAV eller foreldre som undertegner på at de vil dekke ubetalt leie og eventuelle skader på leiligheten.

3. Oppsigelse

Når kan jeg si opp? Det er viktig å kjenne avtalen du inngår, og hva slags oppsigelsesfrister som gjelder.

Det finnes to hovedtyper av leiekontrakter: tidsubestemt, eller tidsbestemt. Tidsubestemt leiekontrakt løper inntil en av partene sier den opp, mens tidsbestemt leieavtale utløper på et fastsatt tidspunkt, og kan dermed ikke sies opp i denne perioden.

4. Uenighet?

Det kan jo skje at du og utleier blir uenige om noe, og dersom dere ikke greier å løse sakene dere i mellom, finnes det egne husleieutvisningsutvalg i Oslo, Trondheim og Bergen som kan hjelpe til. Som student kan du også få hjelp av andre studenter via jusshjelpen, eller hos Leieboforeningen om du er medlem der.

Forbrukerrådets husleietips:

Bruk kontrakt. Skal flere dele en leilighet er det beste at hver enkelt har kontrakter med utleieren, eller at alles navn står på kontrakten.

  • Gå gjennom boligen sammen med utleier før og etter du flytter. Noter ned eventuelle feil og ta gjerne bilder. Legge det gjerne med i kontrakten. Er leiligheten møblert, lager dere inventarliste.
  • Betal aldri depositum inn på utleiers konto. Krever utleier depositum, skal utleier opprette en egen depositumkonto i ditt navn.
  • Husleien skal være ett beløp - eneste lovlige tillegg er avtale om betaling av strøm, eller vann om du bor i en kommune du betaler etter mål. På den annen side du kan ikke forvente at telefon, internett og fjernsyn er inkludert.
  • Huseier har ikke adgang til boligen uten at dette varsles på forhånd, unntatt ved krisesituasjoner, for eksempel vannlekkasje.
  • Hvis du og utleier ikke blir ening kan du enten går til Forliksrådet eller til husleietvistutvalg i Oslo, Trondheim og Bergen om du bor der. (ANB)