Fem av ti boligkjøpere i 20-årene har fått hjelp av foreldre eller svigerforeldre til finansieringen. Også blant boligkjøpere i 30-årene får mange hjelp.

– For de fleste eierhusholdninger er boligen det viktigste formuesobjektet. Den sterke veksten i boligprisene har ført til at eierhusholdningers boligformue har økt, samtidig som det har blitt stadig vanskeligere å komme inn på boligmarkedet, sier førstekonsulent Lene Sandvik i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Sandvik er en av forfatterne av den ferske rapporten Bolig og boforhold – i befolkningen og utsatte grupper. Rapporten viser at 48 prosent av alle boligkjøpere under 30 år har fått en eller annen form for foreldrehjelp til finansieringen. Hjelpen skjer oftest ved at foreldre eller svigerforeldre har stilt boligen sin som sikkerhet eller kausjonert, men også ved direkte pengebidrag gjennom lån, gave eller forskudd på arv.

Blant boligkjøpere i 30-årene har 37 prosent av dem som har tatt lån for å kjøpe bolig, fått foreldrehjelp. Blant eldre boligkjøpere er andelen på 11 prosent.

– Foreldrehjelp kan bidra til å øke eierandelene blant unge, men det kan også bidra til økte forskjeller i eierskap. Unge som har foreldre med mulighet til å støtte boligkjøp, kan i større grad komme inn på boligmarkedet enn dem som ikke har foreldre med en god nok økonomi til å gi støtte, sier Sandvik.

(©NTB)