– Problemet på Romerike er at boligmassen ikke matcher befolkningen. Bare 28 prosent av boligene på Romerike er leiligheter. Det passer dårlig for en befolkning hvor over 60 prosent av husholdningene består av en eller to personer, sier Kåre Elnan, siviløkonom og partner i Prognosesenteret AS, analyseselskap med boligutvikling som spesialfelt.

– Feil boliger på feil sted

For få små leiligheter og en vekstprognose på 5.000 nye innbyggere årlig i årene som kommer, med størst vekst i aldersgruppen 55+, er noe av det Elnan mener utbyggere og kommuner må ta hensyn til når de planlegger for framtiden.

– De største kommunene på Romerike trenger til sammen 1.700 nye boliger hvert år de neste fem årene. 60 prosent av boligbehovet er det aldersgruppene over 55 år som står for. Vi bør få disse ut av eneboliger og inn i leiligheter nær knutepunkter, konkluderer Elnan.

– Romerike har feil boliger på feil sted og må rebygges.

Prognosesenterets vurderinger er at det er Ullensaker og Skedsmo som vil ha det største boligbehovet framover, fulgt av Sørum, Lørenskog, Nittedal og Eidsvoll.

Elnan mener det pågående arbeidet med en plan for en helhetlig plan for boligplanlegging i og rundt Oslo, Plansamarbeidet, er viktig.

– Der er det foreslått å konsentrere boligbygging nær trafikknutepunkter. Det er fornuftig, sier han.

– Det gir en mer effektiv utnyttelse av infrastruktur, og det bidrar til dynamikk i boligsirkulasjonen fordi godt voksne da kan flytte inn i en enklere tilværelse og overlate de noe rimeligere eneboligene til småbarnsfamilier som trenger plassen.

RB fortalte for noen dager siden om boligutvikler Per Berg som ønsker å bygge eneboliger og mindre rekkehus i Lunderåsen i Sørum, et område langt fra etablerte knutepunkter. Elnan vil ikke uten videre avvise at det er behov også for slik utbygging.

Flyplasseffekt

– Selv om det er en stor gruppe som vil etterspørre en enklere tilværelse i leiligheter, er det ikke alle som ønsker å bo i blokk. Da kan mindre boliger for eksempel i rekkehus være et alternativ, sier han.

Elnan presenterte sine vurderinger av boligmarkedet på Romerike under et seminar i regi av revisjonsselskapet BDO i Lillestrøm for kort tid siden. Han la ikke skjul på at Romerike er i en særstilling i Norge hva gjelder vekstprognoser.

– Og 8. oktober burde være nasjonaldagen på Romerike, sier han.

– Det var 8. oktober 1998 hovedflyplassen på Gardermoen åpnet. Etter det har Romerike fått 68.000 nye innbyggere og 20.000 nye arbeidsplasser. Mens befolkningsvesten i Norge har vært på 16 prosent siden den gang, har den vært på 36 prosent på Romerike. Ullensaker alene har hatt en vekst på 70 prosent.»

– I Norge er det er bare stavangerregionen som opplever større vekst, sier Elnan.