Tall for økning i eiendomskatt var fullstendig feil

Artikkelen er over 1 år gammel

Huseiernes Landsforbund sendte nylig ut en pressemelding om økningen i eiendomsskatt i alle landets kommuner, også på Romerike. Det viser seg at tallene i flere tilfeller er feil.

DEL

For Nittedal oppga Huseierne i pressemeldingen at økningen i eiendomsskatten var på 40 prosent. Det fikk umiddelbart kommunen til å reagere. Økningen er på 13 prosent.

Fikk feil svar


Ved gjennomgang av tallene fra Huseierne finner vi feil. Det riktige tallet er 13,27 prosent. Økningen skyldes i hovedsak ett forhold: I 2018 ble Statistisk sentralbyrås modell for beregning av boligverdi endret. Dette medførte at de fleste eiendommer ble taksert vesentlig høyere enn i 2017. Dette påvirket eiendomsskatten. I alt tok Nittedal kommune inn 5,1 millioner kroner mer i eiendomsskatt enn budsjettert på grunn av denne endringen, skriver kommunikasjonssjef Kristian Westgård i en e-post til RB.

Budsjettert eiendomsskatt fra bolig og fritidseiendom i Nittedal 2019 er 43.500.000 kroner, ikke 54.000.000 som ble oppgitt i tabellen i pressemeldingen fra Huseiernes Landsforbund. Differansen skyldes at skatt på næringseiendom var tatt med.

Ifølge Carsten Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseiernes Landsforbund skyldes det at kommunen har rapportert feil tall, noe Westgård bekrefter.

– Vi har sendt spørreskjema til alle kommunene og spurt hva de har budsjettert med i eiendomsskatt på bolig. Noen har oversett at det har stått «bolig» og gitt oss totaltallet, sier Pihl.

Svimlende totalsum

Dette var ikke den eneste feilen i pressemeldingen som ble sendt ut. Der sto det nemlig at kommunene i Akershus har budsjettert med å kreve inn til sammen 226.765.000 millioner (!) i eiendomsskatt på bolig. Tallet var så gedigent at det ble oppdaget av noen redaksjoner, blant annet RB, men ikke alle. Det var ikke snakk om millioner, men kroner.

– Det er en skrivefeil. Det er to aviser som vi vet om, som har publisert feil totaltall. Også hadde Klassekampen prøvd å være morsomme på vår bekostning, sier Pihl.

– Hvor vellykket vil du si utsendingen av denne pressemeldingen var?

– At det er feil er selvfølgelig beklagelig. Men at vi har fokus på økningen i eiendomsskatt er stoff som har kommet godt ut, og noe vi vil fortsette med.

– Kan redaksjonene og deres lesere stole på dere når det er feil i tallene?

– Det synes jeg er et tendensiøst spørsmål. Der vi har oppdaget feil har vi fått en grei dialog på det, sier Pihl.

Artikkeltags