– Det har vært et helvete. I snart fire år, sier Ulf og Kjersti Lundberg.

Halden Arbeiderblad har tatt dem med opp til huset i Brekkerødveien 26 som de flyttet til i i mai 2011.

Ekteparet står og betrakter det nå falleferdige huset med et tomt blikk i noen sekunder, før de tar avisa med rundt og viser alt som er galt.

Alvorlige byggefeil i konstruksjonen, sviktende fundamentering, innvendige vegger og tak grønne av fukt og murpuss som bare faller av ytterveggene.

– Alt er galt med huset. Det er i bevegelse i terrenget og det renner vann rett inn i bygningen. Huset er som en svamp, slår ekteparet fast og viser fram godt begrunnede takstrapporter som støtter deres syn.

Fra Aurskog til Halden

Vinteren 2011 bodde Ulf og Kjersti Lundberg i Aurskog i Akershus med sin 15 år gamle datter.

Men de hadde solgt firmaet de drev, og den nye eieren ville flytte det til Rygge. Dermed ble familien med på flyttelasset til Østfold, og valgte seg Halden som sitt nye hjemsted.

– Vi hadde vært mye i Halden med båt og synes det var en trivelig by, sier Kjersti Lundberg til avisen.

Så kom de over en eiendomsannonse for Brekkerødveien 26.

– Vi fant drømmehuset. Trodde vi. Huset hadde fancy løsninger og flott utsikt og med en utleieleilighet så vi også på det som en hyggelig økonomisk investering.

«Meget eksklusiv»

I salgsoppgaven fra megler Lars-Håkon Nohr ble boligen beskrevet som av «meget eksklusiv og moderne standard». Prisantydningen var 4,45 millioner, men ekteparet fikk kjøpt det for 4,35 millioner.

I mai 2011 flyttet de inn, men bare en måned senere startet problemene.

– Det begynte med at vi oppdaget fukt i et vindu. Så eskalerte det bare, sier Ulf Lundberg.

Ekteparet trodde derimot at de hadde ryggdekning. Etter råd fra megler hadde de nemlig tegnet kjøpsforsikring gjennom forsikringsselskapet Help.

– Ingen hjelp fra Help

– I to og et halvt år kjempet vi for å få hjelp fra Help. Til slutt ble det så ille at både leieboeren vår og jeg ble så syke av å bo i huset at vi måtte flytte. Huset var ubeboelig, men selv med en legeerklæring fra spesialist om at inneklimaet i huset var årsaken til min sykdom, så fikk vi fortsatt ikke hjelp, forteller Kjersti Lundberg.

Til slutt ble de så desperate at de kontaktet advokatfirmaet Hammervoll Pind, som er spesialister på eiendom.

I løpet av en drøy måned klarte de å få enighet om heving av kjøpet. Og juni 2014 kunne Lundberg-ekteparet endelig gi fra seg nøklene.

– Det er helt utrolig at Help brukte to og et halvt år uten å klare å komme til det samme resultatet, sier ekteparet.

– Vi har bare gjort én feil

I de første samtalene med HA sier direktør Johan Dolven i Help at selskapet ikke kan være «bekjent av måten de har opptrådt på i denne saken» men når han blir bedt om å presisere hva de faktisk har gjort feil, sier han at de kun gjorde én feil i forbindelse med papirer de sendte til tingretten i Halden, som ikke ville påvirket saken.

– Hvorfor klarte ikke Help å hjelpe ekteparet Lundberg i løpet av to og et halvt år, når deres nye advokat fikk hevet kjøpet i løpet av en drøy måned?

– Det ble stadig oppdaget nye mangler ved boligen, herunder setningsskader. Slike skader må holdes under oppsikt over tid. Vi har hele tiden ment at saken er god, men det er de siste funnene som ble gjort som førte til heving av kjøpet, sier Dolven.

Den konklusjonen får derimot ekteparet selv til å fnyse.

– Det var ingen framgang i løpet av to og et halvt år med Help. Vi maste stadig på å få hjelp og fagfolk til å se på boligen, men de sendte kun den samme takstmannen om og om igjen, sier Ulf Lundberg.

– Det er Help sin skyld at denne saken har tatt så lang tid. De ville aldri vunnet fram i retten med saken slik de har jobbet med den, sier ekteparets nye advokat John Magne Hammervoll.

– Kunden skal ikke lide

Nå sitter Ulf og Kjersti Lundberg med en advokatregning på en halv million kroner, som de ikke vet hva de skal gjøre med, selv om de har kjøpt en advokatforsikring.

Til Halden Arbeiderblad lover direktør Dolven at ekteparet ikke skal være skadelidende for at saken har endt som den har endt, og at de ikke skal måtte betale advokatregningen.

– Kunden skal ikke lide. De har rett til å gå til en ekstern advokat.

Hvem skal betale regningen på en halv million?

Etter at advokatfirmaet til John Magne Hammervoll kom inn i saken, har de hatt utgifter på til sammen 1.070.000 kroner for ekteparet Lundberg. 570.000 av disse har Halden tingrett avgjort at selgers forsikringsselskap skal dekke, men retten påpekte at utgiftene til Hammervoll var unødvendig høye, og de fikk derfor ikke tilkjent alle saksomkostningene.

– Vi er enige med retten og vil kjempe mot Hammervoll. Kunden vår skal ikke lide for å ha valgt en grådig advokat som har fakturert med gaffel, sier Dolven.

– Jeg forstår at Help er fortvilet, men å angripe oss som har kommet inn og ryddet opp etter dem, er ikke forståelig, parerer advokat Hammervoll.

Reagerer på kontrakt

Samtidig med at Help for første gang lovte ekteparet å dekke advokatutgiftene, slik forsikringen gir dem rett til, krevde de også at ekteparet måtte stille i en eventuell rettssak å hevde at Hammervoll hadde overfakturert dem. Den kontrakten har også HA fått se.

Ekteparet er derimot strålende fornøyd med jobben deres nye advokat har gjort og nektet å imøtekomme det kravet.

– Help forsøker å få Lundberg til å forplikte seg til å lyve i retten. At Help er villige til å pålegge sine kunder å påta seg et straffansvar, og at de i det hele tatt tenker i slike baner, sier det meste om at Help er desperate, sier Hammervoll.

Etter at HA tok kontakt med Help, har de frafalt kravet om at ekteparet må vitne mot sin egen advokat.

– Men vi føler oss fortsatt ikke trygge på at de tar regningen. Ord hjelper ikke. Det må konkret handling til. Hittil har det bare vært bomull og svada, sier ekteparet til HA.

Hva er huset egentlig verdt?

I høst førte paret en sak for Halden tingrett der de saksøkte selgers forsikringsselskap om erstatning for tapt verdistigning på huset. De vant fram på alle vesentlige punkter, men har anket dommen fordi de er uenig i verdivurderingen.

– Det var tre meglere som ga en prisvurdering av hva huset hadde vært verdt i juni 2014 da vi fikk hevet kjøpet. To av dem er nesten helt identiske, likevel har retten valgt å støtte seg til den ene megleren som ligger mye lavere i pris, forteller ekteparet.

I saken som ble ført for Halden tingrett i august vurderte lokale eiendomsmeglere det 332 kvadratmeter store husets verdi. Bjørn André Hafsrød satt en pris på 6,5 millioner, Mats Lilledal på 6,25 millioner mens Lars Håkon Nohr, som solgte huset i sin tid, vurderte verdien til 5,35 millioner.

Gjennomsnittet av de tre prisvurderingene er 6 millioner, men retten falt likevel ned på en egen verdivurdering på 5,6 millioner.

Husbyggeren: – Ingenting er gjort feil

Halden Arbeiderblad har vært i kontakt med mureren som var ansvarlig tiltakshaver, førte opp huset i Brekkerødveien 26 og også var den som solgte huset til ekteparet Lundberg i mai 2011.

Til tross for at en sakkyndigrapport fra Leisterud Byggkompetanse AS slår fast at «Huset absolutt ikke er beboelig.» og at «Det er vesentlige mangler og feil i konstruksjonen, og dette er å betrakte som direkte skadeårsak og skadeomfang» så hevder selgeren fortsatt at han ikke gjorde noe galt da han bygget huset.

– Jeg mener at det ikke er noe galt med huset nei, sier han.

– Men det er store synlige skader på huset og vi har selv sett at veggene innvendig er grønne av mugg og det er store fuktskader?

– Ja, det er noen som sier det. Men det er vanskelig å forholde seg til. Nå har også bygningen stått ubebodd en stund. Du kan jo tenke deg selv hva som skjer med huset ditt hvis du bare lar det stå uten tilsyn over lengre tid, sier han.

HA vet derimot at det har stått på varme i huset hele tiden siden ekteparet flyttet ut i juli 2013.

– En vanskelig sak også for meg

– Så du mener altså at det ikke stemmer at det er begått vesentlige byggefeil, som flere rapporter slår fast?

– Ja. Huset er bygget etter den byggemåten som var gjeldende da jeg begynte å føre det opp i 2008. Jeg bygde etter de kravene som gjaldt den gangen, men det er vanskelig å si om det er godt nok i dag, sier haldenseren.

– Dette har vært en vanskelig sak også for meg. Mange har trodd at jeg har satt opp huset for ren vinning. Det er bare tull. Jeg skulle bo der selv, men måtte selge på grunn av et samlivsbrudd, forteller han.

HA har valgt å ikke identifisere husbyggeren i reportasjen fordi han i dag ikke lenger jobber som håndverker, men har omskolert seg til et helt annet yrke.