Det bygges og bygges på Romerike. Til tross for stor aktivitet, venter ingen av kommunene på Romerike noen enorm økning, de fleste kommunene i distriktet forventer en byggeaktivitet på lik linje med året som gikk.

I Skedsmo ble det ferdigstilt 480 boenheter i 2006, et samlet tall for alle type boliger som ble oppført, enten det var leiligheter, rekkehus eller eneboliger.

– Det er ingen indikasjon på mindre aktivitet i 2007, sier Steinar Sande, ny bygningssjef i Skedsmo kommune.

En befolkningsvekst på mellom 700 og 800 personer i året gjør at kommunen har lagt inn en forventet boligbygging på 300-400 boliger i løpet av året.

Fortsetter å vokse

I fjor ble det satt i gang bygging av 558 boenheter i Ullensaker kommune. 206 boliger ble tatt i bruk.

– Det er vanskelig å gi noen eksakt prognose for 20007, men antall boliger som blir tatt i bruk vil nok øke kraftig, til anslagsvis 400 boenheter. Vi forventer at det blir igangsatt bygging av anslagsvis 350-400 boliger, sier bygningssjef Ivar Sannerud.

I Lørenskog kommune forventer man en utbygging på rundt 200 boliger i løpet av året.

– Det meste av boligbyggingen i Lørenskog skjer nå konsentrert i form av blokker. Det er ikke noe som tyder på store endringer i 2207, men det er noen små tegn i markedet som viser at markedet for små leiligheter i kommunen begynner å bli mettet, sier Tore Rønsberg, fagsjef for byggesakskontoret.

Doblet aktivitet i Gjerdrum

Kommunene Sørum og Gjerdrum forventer den største veksten. Mens det ble bygget 181 boliger i Sørum i fjor, forventes det rundt 230 nye boliger i løpet av 2007. I Gjerdrum vil tallet stige fra 40 til 101, altså en doblet utbygging.

Hurdal kommune, kommunen med færrest innbyggere på Romerike, vil trolig oppleve den laveste utbyggingen i 2007. I fjor ble det tatt i bruk ni boenheter i kommunen.

Da RB Bolig innhentet byggetallene fra kommunene, presiserte de fleste i likhet med Steinar Sande i Skedsmo at det er utbygger eller husbygger som må avgjøre når de vil starte, tallene representerer derfor kun forventet utvikling i kommunene.