Branninfo for innvandrere

Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Innvandreres manglende kunnskap om norsk sikkerhetskultur, har ført til flere alvorlige branner. Det skal det nå bli en endring på.

DEL

(Siste) – Innvandrere og gjestearbeidere har ofte med seg en sikkerhetskultur som er forskjellig fra den norske. Vi har dessverre eksempler på at risikofylt atferd i disse gruppene som har ført til alvorlige brannulykker, noen også med tap av menneskeliv, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.

Det er bakgrunnen for at Norsk brannvernforening nå tilbyr en enkel innføring i forebyggende brannvern på mer enn 30 ulike språk.

Myndighetenes ansvar

Kaheim synes dette burde oppta myndighetene i større grad enn hva som har vært tilfelle til nå.

Han mener en innføring i norsk sikkerhetskultur med tilhørende rettigheter og plikter bør integreres som en del av den lovpålagte opplæringen i språk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere, og at arbeidsgivere må ha plikt til å sørge for at gjestearbeidere får en tilsvarende opplæring.

– Uten en viss opplæring, kan vi ikke forvente at innvandrere og gjestearbeidere skal ha forståelse og respekt for den norske sikkerhetskulturen og de rettigheter og plikter som følger av denne, poengterer Kalheim.

Brannsikker bolig

Brannvernforeningen har laget brosjyren «Brannsikker bolig» som gir grunnleggende kunnskap om brannsikkerhet under norske forhold på 32 språk.

Brosjyren kan lastes ned kostnadsfritt fra Brannvernforeningens nettsted og er tilpasset både for skjermvisning og bruk i papirversjon

For at også minoritetsspråklige som verken kan lese på eget morsmål eller norsk skal få del i informasjonen, er brosjyren utstyrt med illustrasjoner som langt på vei er selvforklarende.

– Må tas i bruk

– Vi har ingen naiv forestilling om at dette tilbudet alene vil føre til bedre brannsikkerhet for innvandrere og gjestearbeidere, sier Kalheim.

– Men dersom myndigheter og innvandrerorganisasjoner kan medvirke til at brosjyren blir tatt i bruk, er vi et lite skritt på veien til å øke forståelsen for norsk sikkerhetskultur hos de aktuelle målgruppene. (ANB)

Artikkeltags