Med litt hjelp fra datteren Bianca Wessel (t.v.) har Viveke Wessel (t.h.) lagt ut dette gårdshuset i Sigdal til leie på Airbnb. Inntektene gir Viveke mulighet til å bli boende på en gammel gård med store vedlikeholdsutgifter. Foto: Wesseltunet

Romerikinger håver inn millioner på Airbnb

Over hele landet økte inntektene på Airbnb i 2019, og på Romerike var økningen på hele 60 prosent. Romerikinger tjener hele 23 millioner kroner på Airbnb.
Av
Publisert