– Jeg gremmes og blir forbannet over hvordan det ser ut her, midt i hjertet av Lillestrøm

I ni år jobbet Johnny Berger som vaktmester ved Lillestrøm sykehus. Hver dag kjører han forbi bygget og blir kraftig irritert.