Med politisk og folkelig engasjement og riktige grep vil Blystadlia og Løvenstad også fremover være gode nærmiljøer, slik de er i dag. Vi ser frem til prosessen med områdeplan for Løvenstad og håper på engasjement fra innbyggerne som vi vil jobbe videre med politisk.

Kommuneplanen samfunnsdel ble vedtatt i 2021 og den påfølgende arealdelen ble vedtatt 15. februar 2023. Dette er viktige grunnlag for å skape gode nærmiljøer. Kommunens satsingsområder er leve og mestre hele livet, samarbeid for natur og mot klimaendringer, og å utvikle nærområder med kvaliteter. Rælingen Ap fremmet mange gode forslag i samfunnsdelen som ble vedtatt blant annet: utvikle aktivitetsflater, trygge fysiske og digitale møteplasser som bidrar til engasjement og deltagelse.

Stedskvaliteter

I forbindelse med arealdelen, kommende områderegulering på Løvenstad og utvikling av Løvenstad og Blystadlia, blir det viktig at vi jobber etter samfunnsdelens målsettinger. Vi vil sette søkelys på stedskvaliteter i nærområde som attraktive bomiljøer for alle aldersgrupper. Dette er viktig slik at folk blir boende over tid og engasjerer seg i sitt nærområde. Blystadliahagen er et godt eksempel på hvordan kommunen og frivillige ildsjeler sammen skaper gode aktiviteter i nærmiljøet.

Den kommende utviklingen av Løvenstad-området omfatter boliger, forretninger, barnehage, aktivitetsflater, barne- og ungdomsskole og flerbrukshall med svømmehall. Det er viktig få til et godt samarbeid med innbyggere og frivillige om et variert aktivitetstilbud før utbygging. Dette vil bidra til engasjement og deltagelse som fører til gode aktivitetsflater og møteplasser.

Grønt og nært

Vi i Rælingen er heldige som har omgivelser rundt oss som fremmer helse og forebygger sykdom. Den nye planen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv med løype- og sti-plan er et godt eksempel på dette og mye mer. Vi i Rælingen Ap vil jobbe for dette videre i utviklingen av Blystadlia og Løvenstad slik at vi også nord i kommunen fortsatt vil være den grønne, nære og inkluderende kommunen.

Siv Réz og Sigbjørn Lia, kommunestyrerepresentanter (Ap) fra Blystadlia