Woman feeling exhausted and suffering from neck pain. Health-care concept

Ble alvorlig skadet i arbeidsulykke: Har jeg krav på erstatning?

Hun ble alvorlig skadet i arbeidsulykke og har tapt mye penger etter at hun ble ufør. Hva menes egentlig med begrepet «erstatning for tapt arbeidsfortjeneste"?
Publisert