– Risikovilje og dyktighet har nesten alltid betalt seg