Vurderer bompenger for å fjerne «endeløse» køer

VURDERER: Dersom ny Glommakryssing kommer raskere kan en midlertidig bompengefinansiering bli vurdert, mener varaordfører Jon Røine. Kommunestyret i Fet er opptatt av få en ny løsning med bru eller tunnel snarest mulig. FOTO: KNUT A. NADHEIM

VURDERER: Dersom ny Glommakryssing kommer raskere kan en midlertidig bompengefinansiering bli vurdert, mener varaordfører Jon Røine. Kommunestyret i Fet er opptatt av få en ny løsning med bru eller tunnel snarest mulig. FOTO: KNUT A. NADHEIM

Artikkelen er over 6 år gammel

Flertallet i Fet kommunestyre er innstilt på å få utredet bompengefinansiering for å få fortgang i planene om en ny Glomma-kryssing.

DEL

Enhetsleder for samfunn og næring, Arne Aukland, har på vegne av Fet kommune anmodet Samferdselsdepartementet om å utarbeide en konseptvalgutredning for riksvei 22 med hensyn til ny glommakryssing.

Aukland peker i brevet på at det forventes en sterk vekst i hovedstadsregionen i årene framover, samtidig som det er boligmangel i Oslo.

– Kommunene i vårt område er innstilt på å ta sin andel av den prognoserte befolkningsveksten. Dette må imidlertid stå i et forsvarlig forhold til bygging av nødvendig infrastruktur. Allerede i dag er Fetsundbrua en betydelig flaskehals, understreker Aukland.

Han peker på at dette legger en demper på mulighetene for næringsutvikling og videre vekst i områdene øst for Glomma.

– Dersom veikapasiteten over Glomma ikke økes, vil køsituasjonen gjennom Fetsund bli ytterligere forverret, påpeker enhetslederen.

LES MER: Vil betale seg ut av køen!

Må få fortgang

– Vi må gjøre alt vi kan for å få fortgang i denne uhyre viktige saken, sier varaordfører Jon Røine til Romerikes Blad.

Politikerne drøftet problemstillingen på siste kommunestyremøte og ba om at Staten ved Samferdselsdepartementet snarest utarbeider en såkalt konseptvalgutredning for riksvei 22 – nettopp med utgangspunkt i arbeidet med mulighetsstudie for kryssing av Glomma på Fetsund.

– Sammen med nabokommunene er Fet opptatt av å få til en balansert utbygging av vei og kollektive transportmidler og vi har bedt om at dette blir vektlagt i arbeidet med en konsekvensutredning, sier Røine.

– Er kommunestyret innstilt på å få utredet spørsmålet om bompengefinansiering av ny Glommakryssing?

– Ja, med unntak av Fremskrittspartiets medlemmer var lokalpolitikerne av den oppfatning at en tidsbegrenset bompengeordning kunne utredes. Det må i så fall inngå som en delfinansiering av prosjektet. En forutsetning her må være at dette vil føre til at vi får en raskere ferdigstilling av ny bru eller andre løsninger for kryssing av Glomma. Jeg tror at mange bilister og veifarende i en periode vil være villige til å betale bompenger for å unngå endeløse køer morgen og ettermiddag, sier varaordføreren.

Artikkeltags