Stiller ingen veisalt-krav

INGEN KRAV: Veivesenet har ingen spesifikke krav til entreprenørene om når eller hvor mye de skal salte veiene.

INGEN KRAV: Veivesenet har ingen spesifikke krav til entreprenørene om når eller hvor mye de skal salte veiene. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Veivesenet stiller ingen krav til entreprenørene om når eller hvor mye det skal saltes. Nils-Erik Bogsrud tror økt opplæring er en bedre medisin for å redusere saltbruken.

DEL

Bruken av veisalt har økt betraktelig siden veivesenets vinterdrift ble satt ut på anbud i 2003. Samtidig har kritikerne av veisalt blitt stadig flere og mer høylytte:

Det var blant annet mange som reagerte da Peab – som har ansvaret for vinterdriften på store deler av Romerike – var ute og saltet i ni plussgrader tidligere i vinter.

Nå erkjenner veivesenet også at mange av entreprenørene salter for mye.

– Det saltes på tidspunkter det ikke bør saltes. Og det brukes ofte for mye salt, sier avdelingsdirektør Nils-Erik Bogsrud i Statens vegvesen.

Avdelingsdirektøren ønsker å redusere bruken av veisalt. Likevel stiller veivesenet nesten ingen spesifikke veisalt-krav til entreprenørene som har vunnet anbudene og har ansvaret for vinterdriften av veiene på Romerike.

– Opp til entreprenørene

I kontraktene stilles det stort sett bare krav til hvordan standarden på veiene skal være til enhver tid. E6 skal for eksempel være fri for snø og is to timer etter at det har sluttet å snø.

– Det er opp til entreprenørene å sørge for at veiene tilfredsstiller kravene i kontrakten. Hvordan de gjør det, er opp til dem. Men på E6 forutsetter det ofte at det brukes salt, både preventivt og etter at snøen er fjernet, sier Bogsrud.

– Hvorfor stiller dere ikke strengere og klarere krav til bruk av veisalt?

– Vi har noen regler, blant annet at det ikke skal saltes når det er kaldere enn 7–8 minusgrader. Men generelt er det vanskelig å beskrive dette eksakt. Det er bedre at vi øker kunnskapen, slik at entreprenøren kan ta en kvalifisert avgjørelse fra gang til gang.

Innfører mer opplæring

Avdelingsdirektøren synes derfor det er kjærkomment at Vegdirektoratet nå har besluttet å øke kravene til opplæringen av entreprenørene som får tildelt vinterdriften. I Akershus er det totalt fem driftskontrakter for vinterdrift, som alle har en varighet på fem år.

– Det nye opplæringsopplegget vil tre i kraft til høsten. Det vil bli flere og lengre obligatoriske kurs. I tillegg må flere delta på kursene. Vi vil at de fleste av de som kjører brøytebiler og strøbiler skal få skikkelig opplæring, sier Bogsrud.

På kurset vil det gis informasjon om hva slags type salt som fungerer best under ulike forhold.

– Det finnes mange typer salt, tørrsalt, fuktet salt og saltløsning. Dette er salt med ulike egenskaper. Dette er kunnskap som er viktig å få ut til de som skal gjøre jobben, forklarer Bogsrud.

Advarer mot nye krav

I går fortalte Romerikes Blad om interesseorganisasjonen Stopp veisaltingen, som mener veisaltingen er ute av kontroll.

Organisasjonen har samlet inn 800 underskrifter og dermed tvunget fylkespolitikerne i Akershus til å ta stilling til bruken av veisalt på riks- og fylkesveier. Saken kommer opp i slutten av mars. Bogsrud frykter at politikerne vil vedta et forbud eller en kraftig reduksjon av saltbruken.

– Til syvende og sist er det været som må bestemme. Jeg tror det blir vanskelig for oss å følge opp dersom politikerne for eksempel vedtar en halvering. Jeg håper vi heller kan fortsette som i dag, men at det påpekes at vi må fokusere mer på opplæring. Det vil bidra til en reduksjon, sier avdelingsdirektøren.

Artikkeltags