Sørum trues av tungtrafikk fra Nes

OVER VEIEN: Slik starter skolebarnas tur til Sørum skoles friluftsområde: Først samling i skolegården, deretter stenger minst to voksne veien og barna kan gå over fylkesvei 171. Her er det første- og andreklassinger som skal på tur. Leder i Lørenfallet Vel, Hilde Beate Tyrum og leder i oppvekst og utviklingsutvalget i Sørum, Sten Magne Berglund (Ap) ønsker ikke mer tungtrafikken på denne veien. Foto: Lisbeth Andresen

OVER VEIEN: Slik starter skolebarnas tur til Sørum skoles friluftsområde: Først samling i skolegården, deretter stenger minst to voksne veien og barna kan gå over fylkesvei 171. Her er det første- og andreklassinger som skal på tur. Leder i Lørenfallet Vel, Hilde Beate Tyrum og leder i oppvekst og utviklingsutvalget i Sørum, Sten Magne Berglund (Ap) ønsker ikke mer tungtrafikken på denne veien. Foto: Lisbeth Andresen

Artikkelen er over 6 år gammel

Sørum reagerer sterkt på at nabobygda Nes vil sende tungtrafikk fra et massedeponi på Frøyhov gjennom Lørenfallet, der trafikken allerede utgjør stor trussel mot skolebarn.

DEL

– Det er helt uakseptabelt dersom Nes velger å sende all tungtrafikken til og fra det planlagte massedeponiet på fylkesvei 171 gjennom Sørum for at tiltakshaver skal slippe å gjennomføre trafikksikkerhetstiltak for skolebarn i Nes, sier Sten Magne Berglund (Ap), leder i Miljø- og utviklingsutvalget i Sørum.

Han får støtte fra Hilde Beate Tyrum, leder i Lørenfallet og Omeng Velforening.

– Vi har allerede et svært uoversiktlig trafikkbilde i vår bygd og vi frykter for livet til barna våre, som ofte må krysse den svært trafikkbelastede veien, sier hun.

I store grupper

Ved Sørum skole er det verken trafikklys eller gangfelt. Det er for farlig å anlegge slikt på fylkesvei 171, som har hatt den sterkeste trafikkveksten på Romerike de siste årene.

Fylkesvei 171 går mellom skolen og skolens friluftsarealer. Det betyr skolebarna må følges i store grupper over veien når de skal på tur.

– Denne veien er et hindrer for skolens aktivitet og et stort stressmoment for skolen. Det er ikke alltid bilistene viser hensyn når barna skal over veien. Vi skulle gjerne hatt en undergang under fylkesveien, sier rektor ved Sørum skole, Anne Marit Bråten.

I sentrum av Lørenfallet går fylkesveien mellom to idrettsanlegg, som barna løper mellom hver eneste dag.

Tungtrafikk fra Nes

Sørumpolitikere våknet sist lørdag til et mareritt. Da skrev Romerikes Blad at all tungtrafikk fra et planlagt massedeponi i nabobygda Nes er tenkt ført gjennom Sørum og Lørenfallet.

102 vogntog med og uten last på veiene i barnas skoletid, vekker sterke reaksjoner. Beregninger fra tiltakshaver viser at trafikken vil øke med beskjedne 1,4 prosent.

Men dette kommer på toppen av en formidabel vekst av annen trafikk. En trafikkanalyse fra Rambøl utført på oppdrag fra Sørum kommune viser en forventet trafikkvekst på denne veien på 18 prosent de nærmeste sju årene, uten tungtrafikken fra Nes. De forrige sju årene har trafikken vokst med 20 prosent, uten at det er gjennomført trafikksikkerhetstiltak.

Et nytt vogntog hvert femte minutt i tillegg til en svært sterk forventet vekst i trafikken, er mer enn politikerne i Sørum tåler.

– Det er mest naturlig å lede tungtrafikken mot nærmeste motorvei som er E 16, sier Sten Magne Berglund (Ap).

Han reagerer også på at Sørum-politikerne ikke er informert om den nye utviklingen i planene. De vil nå opprettholde sin innsigelse, og dermed stanse planene så lenge de kan.

Ordfører Are Tomasgard har skrevet brev til Nes. Her viser han til tidligere innsigelse på massedeponiet og fortsetter:

«Det er uakseptabelt å føre trafikken inn over fylkesvei 171 når det er etablert motorvei mellom Kløfta og Nes.»

Vil unngå sikkerhetstiltak

Bakgrunnen for at tiltakshaverne, Feiring Bruk, ønsker å føre tungtrafikken gjennom Sørum, er at Nes kommune har satt som forutsetning at det må etableres gang- og sykkelvei på Hvamsmoveien (fv. 477) for å sikre skolebarna der mot all ny tungtrafikk som vil komme.

Statens vegvesen har anbefalt at det først bygges gang- og sykkelvei fordi økt tungtrafikk skaper økt utrygghet og risiko for trafikkuhell.

Det er ikke nødvendig mener tiltakshaver fordi all tungtrafikk vil gå gjennom Sørum kommune.

Hvis Nes-politikerne vedtar reguleringsplan betyr det at de sender trafikkproblemene over til Sørum, som ikke har noe med massedeponiet å gjøre, mener Ap-politiker Sten Magne Berglund.

Dette viser Google maps om de to ulike veivalgene:

  • Motorveialternativet: E6 til Kløfta og videre på E 18 til Rød og ned mot Frøyhov: 55,1 km Tid: 48 min.
  • Småveialternativet: E6 til Frogner og videre på fv. 171 og fv. 173 til Frøyhov. 50,4 km. Tid: 49 min. (utenom køtiden).

Artikkeltags