Slik sjekkes politiets laserfartsmålere

SIKTEKONTROLL: Overingeniør Jan-Erik Holmen i Justervesenet kontrollerer at siktet i laserfartsmåleren til politiet er korrekt. Alle foto: Lisbeth Andresen

SIKTEKONTROLL: Overingeniør Jan-Erik Holmen i Justervesenet kontrollerer at siktet i laserfartsmåleren til politiet er korrekt. Alle foto: Lisbeth Andresen Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Feil på politiets fartsmålere kan føre til at folk urettmessig mister førerkortet. Men det er ingen selvfølge at utstyret blir kontrollert.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Politiet og Statens vegvesen er nemlig ikke lovpålagt å kontrollere fartsmålerne sine. Siden 1997 har imidlertid Justervesenet kontrollert alle fartsmålerne deres årlig.

RB har vært med på en slik kontroll av både håndholdte laserfartsmålere og fartsmåleren i fotoboksene.

– Vi sjekker at de måler farten riktig, sier overingeniør Jan-Erik Holmen i Justervesenet.

Simulerer hastigheter

Alle fartsmålere i Norge blir kontrollert hos Justervesenet på Kjeller.

– Vi simulerer ulike hastigheter og kontrollerer at utstyret måler det de skal, innenfor gitte toleransegrenser, sier Holmen.

På lasermålerne sjekkes det også at laserstrålen treffer det man sikter på. I tillegg måles effekten på laserstrålen for å unngå at noen blir skadet når man sikter på biler eller motorsykler. På fartsmåleren i fotobokser kontrolleres også at tiden er presis.

Politiet og Statens vegvesen har selv satt et krav om at fartsmålere som skal brukes i fartskontroller er sjekket og godkjent innen den årlige fristen.

– Alle godkjente målere har et merke fra oss hvor det står kontrolldato og når de skal inn til ny kontroll, sier Holmen.

– Hvordan kan man som bilist vite at utstyret politiet bruker er godkjent?

– Du kan for eksempel be om å få se at de har vårt kontrollmerke. I tillegg medfølger det et kontrollbevis. Dette kan jo også politiet måtte legge fram i retten, dersom det ender i en rettssak, opplyser han.

– Er det store avvik på målerne når de kontrolleres?

– Avvik er det lite av. Det kan være små avvik på lasersiktet, men selve fartsmålingen er svært stabil, sier han.

Kan treffe feil kjøretøy

Dersom avviket på lasersiktet er stort risikerer man å treffe feil kjøretøy, ifølge Holmen.

– Men politiet skal også foreta sjekk av utstyret før hver kontroll. Politiet har egen instruks om hvordan de skal bruke utstyret, blant annet om nødvendig avstand mellom kjøretøy ved fartsmåling, forteller han.

– Dersom dere oppdager betydelig avvik på en fartsmåler, får det konsekvenser for saker der utstyret er brukt?

– Vår oppgave er å varsle politiet om eventuelle avvik, så er det opp til dem å håndtere disse sakene, sier overingeniøren.

– Vi foretar teoretiske og praktiske målinger for å kontrollere utstyret, og dermed har operatøren ute – altså politiet – et godt grunnlag for å gjøre en god jobb, sier Holmen.

Artikkeltags