– Jeg legger ut turer for fjorten dager av gangen. Både fra mitt hjemsted Drøbak til Lillestrøm, og for returen om ettermiddagen, forteller Frode.

Han har fått noen passasjerer, men aldri hatt full bil.

– Jeg gjør dette av flere grunner. For å være med og reklamere for en fin, miljøvennlig løsning. For å ha noen å dele reiseutgiftene mine med. Og fordi det i tillegg er sosialt og hyggelig.

Frode har hatt passasjerer som ikke selv har bil. Han har kjørt folk som skal på jobb, og han har kjørt pasienter som skal til Ahus (Akershus Universitetssykehus).

– Jeg tar bare 25 kroner for en tur. Det er jo billig, så det er mest symbolsk.

Startet i Danmark

Samkjøring eller kompiskjøring er blitt populært. Senest sist helg ble en ny gruppe under paraplyen GoMore opprettet på Råholt i Eidsvoll.

GoMore ble startet i 2005 av to dansker som studerte filosofi i Tyskland. Nettstedet ble fort Danmarks ledende portal for samkjøring og eksisterte i mange år som fritidsprosjekt.

I 2011 ble ytterligere to partnere i GoMore, og møtepunktet for samkjøring ble relansert med ny teknologi. De største norske byene er foreløpig størst på samkjøringsløsninger, men Romerike har altså fått flere som den på Råholt. GoMore har etter oppstart i 2014 fått drøye 17.00 norske medlemmer. Flere titalls turer legges ut daglig.

Frode Gjerdingen har bare vært på GoMore i noen måneder.

Ikke piratvirksomhet

I kommentarfelter spør noen om dette ikke er skjult piratvirksomhet. Ida Aasle, som er en av to som administrerer GoMore i Norge svarer at de ikke definerer prisen for brukerne for turene.

– GoMore er en møteplass og markedsplass, der det er opp til hver enkelt hva de vil kreve i betaling. Prisene må reflektere kollektiv transport. Man tjener ikke penger som bruker av ordningen, man deler reisekostnaden med reisefølget, påpeker hun.

Det skal heller ikke være andre regler som gjelder for «samkjøringspassasjerer» enn ordinære passasjerer i private biler, når det gjelder forsikringsforholdet.

Det er morsomme historier å lese på nettstedene til de som driver samkjøring. Her er kunden som har plottet inn et utall turer på kartet, og som beskriver fine turer med folk ute i ulikt ærend.

Skatteettaten: – I grenseland

– Vi har hatt dialog med Skattedirektoratet om samkjøring og inntektene til sjåførene. Så lenge dette ikke er faktiske inntekter, men symbolske summer og kostnadsdeling, er det ikke penger det skal skattes av. Slik er det vi har oppfattet likningsmyndigheten, sier Ida Aasle i GoMore, et av firmaene som driver med samkjøring.

Skatteetaten bekrefter overfor RB at det forholder seg slik. Kamerat- eller samkjøring er i grensesnittet mellom næringsvirksomhet og hobby. Her er det ikke klart definert i skattereglene hvor grensen mellom næring og hobbyvirksomhet går.

Med det som må betraktes som symbolske småsummer, som det man ser i de tilfellene RB omtaler, er ikke inntekt det skal skattes av.

I skatteetatens Lignings-ABC heter det for øvrig i pkt. 2.9 Kameratkjøring:

«Flere skattytere som kjører i samme bil skal ha hvert sitt avstandsfradrag, jf. § 6-44-1 femte ledd. Dette gjelder også om den bilen de kjører i er firmabil stilt vederlagsfritt til disposisjon for en av dem av arbeidsgiver eller om noen av dem bruker egen yrkesbil. Deles de fradragsberettigede kostnadene til bompassering eller ferge, gis hver av dem fradrag for det vedkommende betaler dersom betalingen overstiger 3 300 kr for den enkelte. Tilsvarende gjelder dersom de krever fradrag for faktiske kostnader når årlig reiseavstand er over 50 000 km»

Fradragene folk får for reise til og fra jobb påvirkes ikke av reisemåte, påpeker Skatteetaten.

På Vestlandet

GoMore driver i tillegg til å koble sjåfør og passasjer, også med privat bilutleie i Danmark. Planen er at dette også skal komme her, sier Ida Aasle.

GoMore har 25 ansatte totalt, og har nær 300.000 medlemmer i Skandinavia. De påpeker blant annet at de bidrar til CO2-besparelser, men er tydelige på at dette også er et forretningskonsept for dem.

Blant de øvrig i bransjen er HentMEG, utviklet av Triona AS i samarbeid med Statens vegvesen, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune som en del av prosjektet Spontan Kjøring. HentMEG er en mobilapp som knytter sammen sjåfører og passasjerer som skal samme vei. Denne gikk ikke så bra, og Carma Carpool, en større virksomhet med utspring i USA skal ha overtatt mye av markedet i Bergen.

Helt lokale innslag på Romerike, som ett i Aurskog 2013, ser på nettet ikke ut til å være en gruppe som er på hjul nå.

Fakta

  • Carma Carpooling: Driver bare i Bergen. Store i USA, New York, Washington, San Francisco osv. Samkjør når du vil, hvor du vil med deres app. Du får 5 dollar å starte å samkjøre med som «bensinpenger» til sjåføren din. Det er gratis å laste ned appen og gratis å samkjøre. Da må sjåføren avslutte turen og trykke på «hak av for gratis tur»
  • GoMore; Ni prosent gebyr av summen sjåføren tar til selskapet som formidler kontakten mellom sjåfør og passasjer. Størst i større norske byer, men også en del i mindre tettbygde strøk, deriblant opprettede samkjøringsgrupper.