Det hevder kommunikasjonsrådgiver i Norges Automobil-Forbund, Jan Ivar Engebretsen.

– Vinterdekk uten pigger gjør veibanen glattere. Jo flere som kjører piggfritt – desto større utfordringer får vi i trafikken, sier han.

Etter flere dager med trafikkulykker, kø og kaos som følge av såpeglatte veier rundt om på Romerike, ber Engebretsen bilistene være obs på en av de mest negative konsekvensene med piggfritt.

– Når det er snø og kulde, som nå om dagen, medfører de piggfrie vinterdekkene at veibanen blir polert, spesielt der det skjer nedbremsinger som ved fotgjengerfelt, før og i rundkjøringer og ved veikryss, sier Engebretsen.

Han mener problemet har økt i takt med andelen bileiere som velger å kjøre uten pigger.

– Flere velger piggfritt for å unngå avgift ved Oslo-kjøring. Den miljømessige gevinsten er selvfølgelig stor, men man kan ikke overse at det gir trafikale utfordringer. Det er derfor viktig å gjøre folk oppmerksom på dette med polering. Det gjelder å ta forholdsregler og tilpasse farten etter forholdene, sier Engebretsen.

– Må strø

Det er rådgiver Pål Ove Sodefjed i Trygg Trafikk helt enig i.

– Det som også er svært viktig, er at myndighetene følger opp med strøing, salting eller rasping av veibanen der det blir spesielt glatt, sier han.

Sodefjed peker på at myndighetene selv i sin tid forutså at behovet for sikringstiltak ville bli større da målet om 80 prosent piggfri vinterkjøring ble satt.

– Hvis 15 til 20 prosent av bilistene kjører med pigg, skulle det i utgangspunktet være nok til å raspe opp isen, men så lenge det fremdeles blir så glatt som nå, kan det jo være grunn til å spørre seg om andelen er lavere enkelte steder på Romerike. Uansett – er det glatt må det strøs, og bilistene må vise aktsomhet i trafikken, sier Sodefjed.

– Gjør det vi kan

Avdelingsdirektør Nils Erik Bogsrud i Statens vegvesen, Akershus, legger ikke skjul på at forholdene på romeriksveiene har vært svært krevde siste dagene.

– Det har vært veldig glatt, noe som har utløst behov for tiltak mange steder. Dessverre er det ikke mulig for oss å være over alt samtidig. Men jeg kan love at vi gjør det vi kan for å bedre kjøreforholdene, sier han.

Bogsrud er godt kjent med problematikken knyttet til piggfritt og polering av veibanen.

– Vi holder fast ved teorien om at hvis 20 prosent av bilistene kjører med piggdekk, skal det være nok til å raspe opp isen. Dagens pigger er imidlertid mindre enn før. Det kan jo kanskje ha noe å si for at den ønskede effekten uteblir enkelte steder, sier han.

Fallende salg

Produktsjef i Nokain Dekk AS på Lillestrøm, Fredrik Hauge, kan ikke tallfeste eksakt hvor stor andel av bilistene på Romerike som kjører med piggdekk, men bekrefter at piggdekksalget har blitt mindre de senere årene.

– I 2011 utgjorde piggdekksalget 57 prosent av vinterdekksalget vårt på landsbasis. I fjor var andelen 48 prosent. Men det er verdt å merke seg at vi selger mest piggdekk nord og vest i landet. Jeg vi anslå at rundt 20 prosent kjører med piggdekk på Østlandet, sier han.

Produktsjefen hos dekkimportøren som selger rundt 900.000 dekk i løpet av året, er ikke i tvil om hva som duger best på det glatte føret som har preget romeriksveiene de siste dagene.

– Da er nok piggdekk det sikreste, sier Fredrik Haugen.