Det var på vei hjem fra Femundløpet i februar i fjor at Merli fra Skjetten passerte et nedsnødd skilt på riksvei 3 på Øksna i Elverum at fotoboksen blitset til.

Gikk ut fra at det var 80

Merli som til daglig jobber som trafikklærer ved Hønsen Sjåførskole er godt kjent med veitrafikkloven og trafikkregler.

Siden skiltet var uleselig forholdt kjørelæreren seg til veitrafikklovens § 6 der det blant annet heter at «dersom ikke annen fartsgrense er fastsatt ved offentlig trafikkskilt, må det i tettbygd strøk ikke kjøres fortere enn 50 km/t, og utenfor tettbygd strøk ikke fortere enn 80 km/t».

– Uten leselig skilting, antok jeg at fartsgrensen på stedet var 80 kilometer i timen, da det var godt utenfor definisjonen tettbebygd område. Jeg ble helt perpleks da fotoboksen blitset, fortalte Merli til Romerikes Blad kort tid etter at hun hadde fått bota i posten. Det viste seg at fartsgrensa på stedet var 70 kilometer i timen, men Merli sto på sitt og valgte å sende en klage sammen med et bilde av det nedsnødde skiltet til Politiets ATK-senter.

– Indikerer et varsel

I sitt svar skrev Politiets ATK-senter at et skilt indikerer et varsel til sjåføren, og de opprettholdt boten.

Merli nektet likevel å godta bota på 2.800 kroner, og saken ble dermed anmeldt til politiet. Siden den gang har det rukket å gå over ett år, uten at hun har hørt noe.

– Jeg har ikke hørt noen ting, det er veldig rart, forteller kjørelæreren.

Men da RB kontaktet politiet i Hedmark for å høre hvor saken står, fikk vi beskjed om at saken er henlagt.

– Det eneste jeg kan si om saken er at det står her at den er avgjort utenfor straffesak, og det betyr at den er henlagt, sier førstekonsulent for straffesak i Hedmark politidistrikt, Randi Nordseth.

En prinsippsak

Det synes Merli er særdeles gode nyheter.

– Jeg synes at det prinsipielt er veldig bra. Jeg har nå snakket med politiet og det enste de kan si er at saken er henlagt på grunn av bevisets stilling. Juristen som har hatt saken husket ikke noen konkret årsak, forteller Merli.

Nå legger kjørelæreren saken bak seg og merker seg at hun og kollegaene ikke lenger trenger å tulle med at de må ha med seg stige og truger i bilen i tilfelle det skulle dukke opp et nedsnødd skilt.

– Det morsomme er jo at da jeg var på vei til årets Femundløp, så jeg at skiltet er endret, så nå er det 80-sone der, ler Merli.