Kraftig vekst i biltrafikken

KØ OG KORK: Biltrafikken vokser i vill fart på Romerike. Lange køer på hovedveiene og flere bomveier gjør at trafikken også sprer seg til mange lokalsamfunn. FOTO: ROAR GRØNSTAD

KØ OG KORK: Biltrafikken vokser i vill fart på Romerike. Lange køer på hovedveiene og flere bomveier gjør at trafikken også sprer seg til mange lokalsamfunn. FOTO: ROAR GRØNSTAD

Artikkelen er over 6 år gammel

Biltrafikken vokser i vill fart på hele Romerike. Lange køer på hovedveiene og flere bomveier gjør at trafikken nå flyter ut i mange lokalsamfunn.

DEL

Trafikktellinger som Statens vegvesen foretar på flere veistrekninger, viser en sterk vekst i biltrafikken. De siste sju årene har den økt med 12 prosent i gjennomsnitt på 11 utvalgte veistrekninger. På enkelte veistrekninger har veksten vært på over 20 prosent.

– Veksten i biltrafikken skyldes i stor grad sterk vekst i befolkningen, og sterk vekst i næringsvirksomheten, sier Statens vegvesens avdelingsdirektør for Akershus, Nils-Erik Bogsrud.

Lider du i trafikken på Romerike? Si din mening nederst i saken! Del din verste køhistorie!

Trafikken er som vannet

På riksvei 22, som er Romerikes verste køvei, har trafikkmengden vokst med nær 10 prosent siden 2005. (Målepunkt ved Isakbekken). Men trafikkveksten er langt større på flere lokale veier, veier som i utgangspunktet ikke er et naturlig valg for bilister.

– Biltrafikken er som vannet, den finner letteste vei, der hindrene er minst, sier Nils-Erik Bogsrud i Statens vegvesen.

Det betyr at veldig mange bilister velger å kjøre riksvei 171 gjennom Sørum når køene på riksvei 22 er så lange.

På en dag uten køer på riksvei 22, tar omveien om Sørum 10 minutter lengre tid. Men på en dag med kø, sparer bilistene fra Aurskog-Høland likevel 15–20 minutter på omveien.

Trafikken fra riksvei 171 kommer ut på E 6 nord for Frogner, der den tydelig bidrar til å fortette trafikken og lage kø på europaveien.

Billigste vei

Men bilister velger i økende grad også billigste vei, veier uten bompenger. Det gjelder bilister fra områder i Nes, for eksempel Årnes, som velger andre veier etter at riksvei 2 mellom Kløfta og Nybakk ble bomvei.

Bilistene som unngår bomveien sparer nær 10.000 kroner i året på å velge veien over Sørum, Lørenfallet og Hvalkrysset. Det tar rundt ti minutter lengre tid, men de økonomiske besparelsene er store.

Overskrider grensa

Bilistene hvalfarter fylkesvei 171 til Hvalkrysset i hopetall for å unngå lange køer på riksvei 22, og for å unngå bompenger på riksvei 2. Køer og bompenger gjør at trafikken flyter ut i lokalmiljøene mange steder og bidrar til trafikkfarlige skoleveier.

Ingen andre steder på Romerike vokser trafikken mer. Fylkesvei 171 ved Hval har en årsdøgntrafikk på rundt 8.500.

– Det er så mye trafikk at den overskrider grensa for diskusjon om midtrabatt, sier Bogsrud.

Artikkeltags