Ikke én krone til ny riksvei 4

UENIGE: En glad Erik Lahnstein i samferdselsdepartementet klarte ikke å overbevise Nittedals ordfører Hilde Thorkildsen om  riksveiplanenes fortreffelighet. FOTO: RUNE BERNHUS

UENIGE: En glad Erik Lahnstein i samferdselsdepartementet klarte ikke å overbevise Nittedals ordfører Hilde Thorkildsen om riksveiplanenes fortreffelighet. FOTO: RUNE BERNHUS

Artikkelen er over 5 år gammel

Etter årevis med debatt rundt byggingen av en ny Riksvei 4, har regjeringen nå fattet en beslutning: Dagens trasé gjennom Nittedal skal bygges ut med kollektivfelter.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Dermed beholdes riksveien tvers gjennom Rotnes, til lokalpolitikernes store fortvilelse.

– Vi føler oss fullstendig overkjørt og er overhodet ikke hørt i denne saken. Vi kan skyte en hvit pil etter sentrumsutviklingen i Nittedal. Regjeringen kunne i det minste snakket med oss først, sier ordfører Hilde Thorkildsen.

Lover ingen veipenger

Det var en smilende statssekretær Erik Lahnstein fra samferdselsdepartementet som orienterte presse og lokale politikere utenfor rådhuset i Nittedal tirsdag.

Selv kom han for sent til pressekonferansen etter å ha stampet seg gjennom ettermiddagskøen, men mente han hadde gladbudskapet til bilistene som benytter seg av riksveien.

– Riksvei 4 er en utrolig viktig vei. Utbyggingen har vært en stor prosess gjennom mange år og har skapt et stort engasjement, sa Lahnstein, før han presenterte konseptet.

  • Eksisterende trasé for Riksvei 4 beholdes som gjennomfartsåre.
  • Traseen skal bygges ut og videreutvikles.
  • Statens vegvesen ser for seg sterk økning i kollektivtilbudet.
  • Løsningen innebærer firefeltsvei fra Rotnes til Gjelleråsen, men der to av feltene forbeholdes kollektivtrafikk.
  • Mellom Rotnes og Åneby beholdes tofeltsvei, men med egne kollektivfelt i retning Oslo.
  • Mellom Åneby og Oppland beholdes tofeltsvei, men med enkeltstrekninger med kollektivfelter og forbikjøringsfelter.

– Viktig skritt i forhold til å få en helhet for hele riksveien. Med dette konseptet vil man få en vei som er vesentlig tryggere enn i dag, der standarden er jevnere. Det er en viktig milepæl. Det har vært betydelige utfordringer knyttet til veien. Nå blir det viktig at fylket bygger ut kollektivtilbudet parallelt med veiutbyggingen, sier Lahnstein, som imidlertid ikke hadde med seg en eneste veikrone til Nittedal.

– Det ligger ikke så mye inne til riksvei 4. Dette er en vei som i konkurranse med andre veier må prioriteres i nasjonal transportplan, sier statssekretæren.

– Kan ikke ha trekkspillvei

Vedtaket går på tvers av det politikerne i Nittedal hadde ønsket seg. De frykter nå at sentrumsutviklingen kan skrinlegges fullstendig.

– Vi i Nittedal kan risikere å stå på en vei og vente på en buss som aldri kommer. Et samlet kommunestyre i Nittedal har også påpekt en rekke vei feil og alvorlige mangler ved konseptet, men har overhodet ikke blitt hørt i saken, sier ordfører Thorkildsen.

Ordføreren mener litt firefeltsvei, litt trefeltsvei og litt tofeltsvei ikke er godt nok gjennom bygda.

– Vi kan ikke ha en trekkspillvei gjennom Nittedal. Men det verste er at de kommer og presenterer disse planene uten å ha med fem flate øre, sier hun.

– Mange år fram i tid

Veivesenet har utredet flere ulike alternativer, der videreutvikling av eksisterende trasé og bygging av en helt ny riksvei 4 ble gjennomgått.

I alt seks konsepter ble vurdert, men veivesenet skal tidlig ha anbefalt å skrinlegge konseptet med en eventuell bygging av Rotnestunnelen, blant annet på grunn av kostnadsnivået.

I stedet ser altså myndighetene for seg en økning i kollektivtilbudet og utbedring av den eksisterende traseen.

– Trafikksikkerheten var det viktigste for oss. Dette er en etappeløsning fram til vi får en skikkelig riksvei 4. Men vi snakker mange år fram i tid før vi får en slik løsning, erkjenner Nils-Erik Bogsrud, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Artikkeltags