394 skadd i trafikken på Romerike

TRE SKADET: To biler var involvert i en trafikkulykke på rv 171 på Blaker 23. juni i fjor. Tre personer ble skadet.

TRE SKADET: To biler var involvert i en trafikkulykke på rv 171 på Blaker 23. juni i fjor. Tre personer ble skadet. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Mer enn en person ble skadet i veitrafikken på Romerike hver eneste dag i hele fjor. Urovekkende, mener Trygg Trafikk.

DEL

Skaff deg RB+ og les alt – 5 kroner for 5 uker!

Nye ulykkestall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 394 personer ble skadet i trafikken på Romerike i 2011 mot 389 i 2010.

Samtidig gikk dødstallet ned fra sju trafikkdrepte i 2010 til tre omkomne i fjor. Alle de tre som mistet livet i fjor var bilførere.

LES OGSÅ: 13 trafikkdrepte i mai

Flest bilførere

Tallene på trafikkskadde i 2011 fordeler seg slik på ulike trafikantgrupper:

  • 294 var bilførere
  • 92 var passasjerer i bil
  • 58 var førere eller passasjerer på motorsykkel, moped eller sykkel
  • 34 var fotgjengere
  • 1 ble skadet i akeulykke
  • 1 ble skadet på annen måte

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene.

– Urovekkende

Leder i Trygg Trafikk Akershus, Unni Knutli, liker ikke at tallet på skadde har økt fra 2010 til 2011.

– Det er urovekkende at mer enn en person blir skadet i trafikken hver dag. Det viser hvor skjørt livet er, sier Knutli til rb.no.

Hun peker blant annet på de økonomiske og personlige kostnadene trafikkulykker med personskade medfører.

– Jeg tenker på sykefravær, opptrening av skadde og alle menneskelivene som blir ødelagt, sier Knutli.

10-15 prosent hardt skadde

Avdelingsdirektør Nils-Erik Bogsrud i Statens vegvesen Akershus forklarer at hardt skadde utgjør cirka 10-15 prosent av alle trafikkskadde.

– Vår hovedprioritet i trafikksikkerhetsarbeidet er å redusere antall hardt skadde og drepte. Men samtidig jobber vi selvsagt for å få ned skadetallene totalt, sier Bogsrud.

Møteulykker og utforkjøringsulykker utgjør en stor utfordring.

– Mye av dette er knyttet til uvøren kjøring, som fører til mange av de alvorligste ulykkene. I første rekke er det politikontroller og kontroller fra vår side som kan påvirke trafikantenes atferd, samtidig som enhver må være sitt ansvar bevisst i trafikken, sier Bogsrud.

Flere drepte

Tallet på trafikkdrepte på Romerike i fjor var historisk lavt. Før halve 2012 har passert er det for lengst klart at årets tall blir langt mer dystert.

Hittil i år har seks personer omkommet på romeriksveiene, noe som er det dobbelte av i fjor. Hele tre av årets dødsulykker skjedde i mai, der to var mc-førere og en bilfører.

– Vi får ikke se de gode tallene fra i fjor. Tallene er så små at det trolig skyldes tilfeldigheter, mener Bogsrud.

Unni Knutli er bekymret over utviklingen.

– Dersom det fortsetter slik utover i året er vi virkelig ute å kjøre, sier hun.

– Banale ting

Knutli oppfordrer trafikantene til å opptre forsiktig.

– Det handler ofte om helt banale ting, som å bruke bilbelte, avpasse farten og kjøre rusfritt, sier Trygg Trafikk-lederen.

Artikkeltags