Det skal visstnok koste 450 millioner å oppløse Viken fylke. Hvis noen synes det er mye, må en tenke på kostnadene det ville blitt med å videreutvikle Viken.

Hvis en er i tvil om at dette er en håpløs konstruksjon er det bare å se på de daglige sendingene i NRK Oslo og Viken.