Han skriver blant annet at området vil kunne bosette 15.000 mennesker. Om en regner med at det i gjennomsnitt bor 3 personer i hver boenhet (leilighet) vil det tilsi 5000 leiligheter. Skal en få plass til dette i tillegg til næringsvirksomheter, offentlige anlegg, skoler eller barnehager, må det nok bygges ganske høye boligblokker.

Enorm sum

Leilighetsprisene i vårt pressområde varierer fra 3 til 12 millioner, og gjennomsnittet blir da 7,5 millioner. Multipliserer en dette med 5000 boenheter vil samlet salgspris bli 37.500.000.000 kroner, eller 37,5 milliarder. Ikke rart om utbyggere står i kø for å «ødelegge» dette området. Hvor mye kommunen må ut med for å anlegge vann, kloakk, elektro, veier, barnehager o.l. vil nok bli en ganske enorm sum.

Videre nevnes det farene ved en operativ flyplass, spesielt ved take- off og landing. Skulle vært interessant å se hvilken ulykkesstatistikk dette er begrunnet i. Det er nok langt farligere å ferdes langs veien på Kjeller enn å ha fly i lufta.

Bombemål

Videre framkommer faren for bombing av området i et krigstilfelle, og ja en flyplass er et helt klart bombemål i en krig. Men i Kjellerområdet har vi allerede noen forskningsinstitusjoner som nok også vil være «fristende mål» for en angriper. Det vil vel med dagens krigssituasjon i Europa og en aggressiv nabo i øst, være nærmest galskap å legge ned en operativ flyplass som er i Forsvarts eie. Det har vist seg at et sterkt forsvar er den beste garanti for å unngå angrep og krigshandlinger.

Vår tidligere statsminister som nå er generalsekretær i Nato oppfordrer sterkt til en økning av forsvarsbudsjettet, og de fleste land i Europa har allerede gjort dette, men «rike» Norge henger langt bak. Som Nato-medlem må vi også bidra i alliansen, ikke bare stole på at vi får hjelp an andre nasjoner.

Ny småflyåplass?

Vi har investert mye iblant annet nye kampfly, og å samle alle på en eller to plasser kan virke lite fornuftig i motsetning til å spre disse utover flere plasser. Kjeller er en operativ flyplass og flygende historiske fly, en stor andel småfly og helikopterdrift holder til her. Legges flyplassen ned vil dette miljøet ikke ha noen plass for sin virksomhet. Da Fornebu ble nedlagt ble det lovet å utrede en ny småflyplass for Oslo området, men dette har det aldri blitt noe av (politiske vedtak og løfter er kanskje ikke helt til å stole på).

Bevare historien

Det virker i innlegget som at Lillestrøm kommune vil være økonomisk ansvarlig for å holde liv i en slik flyplass når Forsvaret trekker seg ut. Men det kan være andre interessenter som vil kunne drifte flyplassen, og Kjeller Luftfart AS som er under etablering vil kunne være en slik aktør, der kan alle interesserte kjøpe aksjer. Dersom Riksantikvaren freder hele området på grunn av den over 100 år historien, og gir Forsvaret og de andre av dagens brukere rett til videre drift, vil området bli uinteressant for utbyggere. Det finnes allerede forsvars- og flyrelatert virksomhet på plassen, og sammen med forskningsinstitusjonene i nærhet vil også Kjeller flyplass være et svært aktuelt sted for forskning og utvikling av grønn luftfart. Lillestrøm kommune er etter sammenslåingen en kommune med store arealer, bygg boliger et annet sted, og bevar Kjellermiljøet.

Undertegnede har ikke flysertifikat og eier heller ingen fly, men er interessert i å bevare den historien som Kjeller flyplass representerer. Stikkes først spaden i jorda, er løpet kjørt for all framtid for et levende flymiljø.

Leon Gilinsky, Lørenskog