Eier og styreleder, «dekkongen» Tasawer «Tommy» Sharif, gikk selv til skifteretten den 19. februar.

Tross mange trusler om konkurs er det første gang et av Sharifs mange selskaper blir gjenstand for konkursbehandling.

Regnskapsføreren takket for seg i januar i år, og det foreligger ikke avsluttede regnskaper etter 2012.

Ulovlige lån

Nå har bostyrer Christian Lundin et skarpt blikk på disposisjonene i storbilvask-selskapet forut for konkursen.

I 2013 og 2014 ble det overført minst 2,6 millioner som tilbakebetaling av lån hos nærstående og nærstående selskaper.

Lånene var i strid med aksjeloven, skriver bostyrer.

Videre skriver Lundin dette:

«Slik saken er opplyst synes på det rene at Sharif er en sentral aktør ved gjennomføringen av transaksjonene og er ansvarlig for tilbakeføringen.»

Det heter videre at Sharif kan være erstatningsansvarlig etter aksjeloven § 17, for forsettlig eller uaktsomt å ha voldt selskapet og dets kreditorer skade eller medvirket til slik skade ved de transaksjoner som er gjennomført.

Skattekrav på 3 millioner

I oppbudsbegjæringen ble selskapets totale gjeld anslått til to mill. De innmeldte kravene beløper seg til nærmer seg det dobbelte: 3,8 mill. Boet er tomt. I den foreløpige innberetningen til skifteretten slås fast at selskapet drev for kreditors regning.

Skedsmo kemnerkontor er største kreditor, med et meldt krav på nær 2,4 millioner.

I tillegg har Skatteetaten meldt et krav på nær 900.000.

DnB har meldt et tilgodehavende på 300.000 kroner, mens revisjonsselskapet PricewaterhouseCoopers AS krever 300.000. Kreditorlisten består stort sett av kreditt- og inkassoinstitusjoner. Statens innkrevningssentral har også meldt et krav på nær 70.000 kroner.

Regnskapsfører gikk

Bookkeeper Øst AS på Skjetten har ført regnskapene. Regnskapsfører Harald Næss fratrådte i januar i år. Regnskap er ikke sluttført etter 2012. Da omsatte selskapet for 9,4 mill med et årsresultat på 524.000 kroner.

Virksomheten ble overført til Dekkongen Sharif Oslo AS i 2014 fordi utstyret måtte kjøpes tilbake fra DnB Finans, og vaskeselskapet manglet penger. Bostyret har foreløpig ikke fått verifisert et forsikringsoppgjør til Sharif Truckwash AS.

Sharif har opplyst at man ikke fikk utbetalt oppgjøret, mens regnskapsføreren har opplyst at inntekten i selskapet i 2013 besto av forsikringsoppgjør.

– Omstendigheten rundt dette er foreløpig ikke klarlagt, skriver bostyrer Lundin i den foreløpige innberetningen.

Romerikes Blad snakket med Sharif onsdag ettermiddag.

– Det er en feil i innberetningen, og jeg vil komme tilbake til bobestyrer med dette, er alt Sharif vil si.