Lørdag morgen fikk politiet melding fra en togleder om personen som befant seg på jernbanesporet.

– Dette var på sporet hvor flytoget dundre forbi, så det hadde vært dårlige odds for han. Siden det ble gjort observasjon av han fikk man roet ned togene og en patrulje dro dit og fikk kontroll mannen i 40-årene. Han var veldig beruset og ble kjørt til arresten for tørrlegging, sier Marstad.