(Nettavisen): Det melder Norges vassdrags- og energidirektorat.

Endringene gjelder fra denne måneden. Det vil si at for sluttoppgjør i november skal nettselskapene legge støttesatsen for oktober til grunn.

– På grunn av prisutviklingen de siste dagene har vi gjort en ny vurdering av hvilken støttesats som skal legges til grunn ved sluttoppgjør. Vi går derfor tilbake til at nettselskapene skal legge forrige måneds støttesats til grunn når de sluttavregner kundene sine i løpet av måneden, skriver direktoratet på sine nettsider.

De siste månedene har strømstøtten blitt beregnet ut fra gjennomsnittlig strømpris i den enkelte måned. Nå skal støtten beregnes ut fra støttesatsen du fikk måneden før.

På grunn av de høye strømprisene, lanserte regjeringen sin kompensasjonsordning for strøm før jul 2021. Ordningen er vedtatt utvidet ut mars 2023, men regjeringen har foreslått at den utvides til å gjelde for hele neste år. Hva den er varierer ut fra hvor i landet du bor, strømprisene i ditt området, om du er privatperson eller driver næring.

Strømstøtte gis ikke til sekundærbolig.