Etter en rekke saker knyttet til Politiets utlendingsinternat på Trandum, legger Helsedirektoratet nå opp til en ny organisering av helsetilbudet for asylsøkerne som venter på å bli transportert ut av landet. Det er det private firmaet Legetjenester AS som har hatt ansvaret siden opprettelsen av internatet i 2004.

– Vi har mottatt Helsedirektoratet sitt utkast til rapport, men ser at vi har behov for mer underlag for å kunne følge opp arbeidet. Jeg kan ikke per nå tidfeste når vi har en endelig beslutning klar, sier Ellen Rønning-Arnesen (Ap), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, til Nationen.

Enhetsleder for helsetjenester i Ullensaker kommune, Dorte Brodersen, sier til avisen at de har anbefalte en ny modell, som finansieres via tilskuddsmidler og dekkes i sin helhet – i likhet med modellen for fengselssektoren. Begge kommunene har deltatt i arbeidet med forslaget til ny organisering og er positive til den nye modellen.

Norge har i en årrekke blitt kritisert for forholdene ved Trandum, både nasjonalt og internasjonalt. I 2019 havnet Legetjenester AS i søkelyset, etter at det kom frem at selskapet hadde ansvaret for at moren i familien Abassi ble satt på flyet til Istanbul i bevisstløs tilstand. De ble også gransket etter at en 57 år gammel iraker døde på Trandum.

– Helsetjenestene på Trandum har ikke på noe tidspunkt vært tilfredsstillende, sier leder Pål Morten Andreassen i Tilsynsrådet for Trandum til avisen.

Daglig leder i Legetjenester AS, Gunnar Fæhn, skriver i en teksmelding til Nationen at han ser fram til en omorganisering av helsetjenestene på Trandum, men at han ikke ønsker å utdype dette.

(©NTB)