– Det gir ikke mening å gå på kollektivtransport i Bærum og vente med å ta på munnbind til du kommer til Oslos grense. Det vil også være vanskelig om arrangementer med over 50 deltakere, der man ikke skal sitte ned, blir flyttet fra Oslo til en nabokommune med akkurat de samme deltakerne, sa helseminister Bent Høie (H) på et pressemøte mandag kveld.

Rett i forkant hadde helseministeren hatt et digitalt møte med Oslo og 19 omkringliggende kommuner om tiltaksnivået.

På møtet ba Høie kommunene, som har mange innbyggere som jobber i Oslo, om å koordinere seg slik at de også kan innføre flere av tiltakene Oslo offentliggjorde tidligere mandag.

– Klokt om man har mest mulig like regler

Mandag ble det nemlig klart at det fra klokken 12 tirsdag blir påbudt å bruke munnbind på kollektivtransport der det ikke er mulig å holde én meters avstand.

– Det betyr i realiteten at alle må ha med seg munnbind om bord, sa byrådsleder Raymond Johansen på en pressekonferanse.

Samtidig innføres et forbud mot innendørs arrangementer med mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser. I tillegg pålegges alle skjenkesteder å ha et system for registrering av gjester for å gjøre smittesporingen mer effektiv.

Bent Høie sier at han på møtet mandag kveld fikk positive tilbakemeldinger fra kommunene rundt Oslo om at de raskt skal vurdere tiltakspakken i Oslo og innføre koordinerte tiltak.

På spørsmål fra NTB om det betyr at andre kommuner også bør vurdere å innføre munnbindpåbud, svarer Høie:

– Det ville være klokt om man har mest mulig like regler.

Høie sier at han ikke har satt noen tidsfrist for kommunene til å komme med nye tiltak.

Høie avviser at han gikk for langt

Bent Høie og Raymond Johansen var i helgen i klinsj om hvor inngripende tiltak Oslo bør innføre. Det gikk så langt som at helseministeren truet med å overstyre Oslo-byrådet dersom de ikke fulgte Helsedirektoratets anbefalinger.

På pressemøtet mandag kveld sa Bent Høie også at han stiller seg 100 prosent bak tiltakspakken Oslo-byrådet nå har kommet med.

– Jeg vil takke byrådet for at de nå kommer med en samlet tiltakspakke som er god og tilstrekkelig for å håndtere smittesituasjonen nå, sa Høie.

Han sa samtidig at han ikke syntes at han gikk for lagt med sine trusler om å overstyre Oslo-byrådet.

– Det synes jeg ikke jeg har gjort, sa Høie.