Ber om baneløsning til Kjeller

Nedre Romerike må få et kapasitetssterkt og attraktivt kollektivtilbud. Det innebærer T-bane til Lørenskog og en baneløsning fra Kjeller.