Arbeidsgruppen anslår at de nye årsverkene vil koste 516 millioner kroner, skriver Bergens Tidende.

– Det er bekymringsfullt at så få innsatte får fellesskap når vi vet hvor skadelig isolasjon er. Spesielt er vi bekymret for dem som har mindre enn to timer kontakt med andre daglig, sier Erling Fæste, som har ledet arbeidsgruppen.

– Dette er på linje med det vi har sagt i mange år. Vi er veldig glade for at direktoratet endelig har fått samme virkelighetsoppfatning som de som jobber i fengslene, sier leder Asle Aase i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF).

Sivilombudsmannen slo tirsdag alarm om isolasjonsbruken i norske fengsler. Hver fjerde innsatt var innelåst 16 timer eller mer på egen celle på hverdagene i fjor. Aage Thor Falkanger overleverte en særskilt melding til Stortinget om isolasjonsbruken, det sterkeste virkemiddelet ombudsmannen kan bruke.