Prosjektdirektøren viser i all hovedsak til eksperter fra fagmiljøer som gang på gang verken har klart å forutse eller forhindre skred. I nyere tid er det naturlig å nevne leirskredet på Ask i Gjerdrum, et skred som fikk og fortsatt har store konsekvenser for mange mennesker. I etterkant av leirskredet på Ask ble rapporten NOU: 3 (2022), «På trygg grunn» utarbeidet. Denne rapporten konkluderer med at det ikke med sikkerhet går an å gardere seg mot leirskred, vel å merke dersom man da ikke gjør det helt åpenbare, nemlig avstår fra å bygge der det er fare for leirskred med store konsekvenser.

Det er også verdt å merke seg at Norges Geotekniske Institutt, det geotekniske selskapet som gjennomførte analyser på Ask, i et innspill til NOU-rapporten selv påpeker at utdannelsen til geoteknikerne mangler relevant kunnskap. Foreningen «Fet for framtiden» bekymrer oss over at vi i dagens situasjon kan stå overfor en klassisk systemsvikt, der alle aktørene stoler på hverandre. Statens vegvesen stoler på Multiconsult og politikerne stoler på Statens vegvesen (ifølge ordfører Jørgen Vik til Romerikes Blad). Så kan vi jo tenke oss at kontroll av en uavhengig tredjepart vil sikre det hele?

Som uavhengig tredjepart sier Statens vegvesen at de har valgt Asplan Viak, et selskap som ikke på noen som helst måte gjør oss trygge på at systemsvikt ikke vil skje. Kan Statens vegvesen garantere at Asplan Viak vil benytte geologer og andre relevante fagmiljøer, at selskapet vil utføre egne analyser og ikke bare sjekke at Multiconsult har fulgt de anbefalte håndbøkene? Hvorfor vil ikke Statens vegvesen anvende geologer fra andre miljøer til å utføre tredjepartskontroll?

Ingunn Foss skriver: «Trygt og sikkert? Ja, det er det. Konklusjonen er klar. Området vil være langt mer stabilt som følge av bygging av ny vei og bru sammenlignet med slik det er i dag.» Spørsmålet er om Ingunn Foss tar munnen for full, for utbyggingene i Kattmarka, Nord-Statland, Sørkjosen, Bekkevold, Granvin og Hommelvik skulle også ha vært helt sikre – men alle disse stedene har det likevel gått leirskred. Multiconsult var involvert som rådgivende ingeniører for alle disse anleggene, og nå skal vi legge livet til hundrevis av mennesker i potten fordi Multiconsult sier det er trygt? Så beklager, Ingunn Foss – ingenting av det du har sagt er egnet til å berolige noen. Fakta taler mot deg.