Lørenskog kommunes befolkning vokser raskest i landet. Befolkningsveksten var 4,6 prosent i 2021 og 4,71 prosent i 2022. Det forventes at Lørenskog i 2026 vil ha 52.000 innbyggere.

Les også

Fortsatt trygg styring med Ap!

10 mrd. i gjeld!

Kommunen må ta opp lån for å bygge nye barnehageplasser, skoleplasser, sykehjemsplasser, infrastruktur etc. Skatteinntekten fra nye innbyggere dekker bare en del av kommunens kostnader de første årene. Kommunens gjeld forventes å øke fra dagens 6,5 milliarder kroner til 10 milliarder kroner i løpet av få år.

Renter og avdrag forventes å øke fra dagens 300 millioner kroner per år til 600-700 millioner kroner per år. Denne gjeldsoppbyggingen er ikke bærekraftig og gir lite rom for annet enn lovpålagte oppgaver de neste 10 årene.

Eiendomsskatt

Lørenskog har 2000 boliger under bygging og det er gitt tillatelse for bygging av ytterligere 2500 boliger.

Dersom utbyggingen fortsetter i samme tempo, vil vi ikke unngå eiendomsskatt.

For å dempe befolkningsveksten, snu gjeldsutviklingen og unngå eiendomsskatt, vil Senterpartiet utsette alle nye boligprosjekter vi kan utsette.

Tom Arne Pedersen, leder av Lørenskog Senterparti