Gå til sidens hovedinnhold

Beboerne ved søppeldeponiet enige med kommunen: – Det er vi som har gått mest ned i pris

Artikkelen er over 1 år gammel

Rådmannen og de 22 boligeierne på Holt Vestvollen er omsider enige om kjøpssum.

En måned er gått siden et enstemmig kommunestyre i Skedsmo ba rådmannen om å gå videre med forhandlingene om å kjøpe ut beboerne i Brånåsdalen etter at partene ikke hadde greid å bli enige om kjøpspris.

Etter en omstendelig prosess melder rådmannen at partene har kommet til enighet om kjøp av andelene i Haugen og Lillehaugen borettslag.

– Det er jo en lettelse, men jeg kan ikke helt slappe av ennå. Jeg vil ikke se etter ny bolig før etter 12. juni, sier Marianne Mikkelsen, styreleder i Lillehaugen borettslag.

Gått mest ned

Samtlige andelseiere har nå signert bindende kjøpekontrakter og om kommunestyret gir sin velsignelse til avtalen på kommunestyremøtet førstkommende onsdag, får beboerne endelig mulighet til å kjøpe seg et annet sted å bo.

Det innebærer også at den planlagte rettsaken avblåses.

– Det har vært så mye frem og tilbake at det er vanskelig å være ordentlig glad. Flere må kanskje låne mer penger for å få et tilsvarende sted. Jeg må kanskje gå ned i størrelse om jeg skal bo sentralt, sier Mikkelsen, som har vært tydelig på at prosessen har vært krevende.

Det var NRK som var først ute med saken.

Partene er enige om å legge gjennomsnittet av Skedsmo kommunes avholdte takster til grunn for kjøpssummen. Det er tatt utgangspunkt i markedspris, forutsatt at boligene ikke var heftet med mangler tilknyttet gassinnsig og setningsskader.

– Vi hadde jo en sum som vi kom med for å skaffe tilsvarende bolig. Det har vi ikke fått. Kommunen har gått litt opp i pris, men det er vi som har gått mest ned i pris. Vi får i tillegg med prisstigning på kjøpesum fordi det er gått et halvt år siden taksten er satt, sier Mikkelsen.

Økning i flyttekostnader

Kjøpsprisen partene har blitt enige om varierer fra 2,310 til 2,535 millioner kroner per bolig i Lillehaugen borettslag, mot 2,929 til 3,491 millioner kroner i Haugen borettslag.

I tillegg overtar kommunen forpliktelsene for fellesgjelden (som varierer mellom 267.000 kroner pr. leilighet i Lillehaugen og 305.000 kroner pr. leilighet i Haugen borettslag.)

Videre får hver andelseier mellom 247.000 til 272.000 kroner som kompensasjon for flytte- og tilpasningskostnader, dokumentavgift/tinglysningsgebyr ved kjøp av ny bolig og juridisk bistand. I tillegg kompenseres hver andelseier med 75.000 kroner for å at de kan ende opp med å delta i budrunder om samme salgsobjekt. Summen er til sammen cirka 150.000 kroner mer enn det kommunen først tilbød.

Kommunens opprinnelige tilbud

Lillehaugen borettslag (18 leiligheter á 53 m² p-rom)

Kommunens opprinnelige tilbud varierte fra 2,2 til 2,415 millioner kroner for de 18 leilighetene i Lillehaugen borettslag (ekslusive fellesgjeld på i snitt kr. 267.000 pr. leilighet).

Haugen borettslag (4 leiligheter á 80 m² p-rom)

For de fire leilighetene i Haugen borettslag lå tilbudene på mellom 2,79 til 3,325 millioner kroner (eksklusive fellesgjeld på i snitt kr. 305.000 pr. leilighet).

I tillegg til kjøpspris har kommunen tilbudt 100.000 kroner til dekning av flytte- og tilpasningskostnader samt juridisk bistand for hver av boligene.

Tilfredse med resultatet

Skedsmo kommunes samlede kostnader ved oppkjøp av de 22 boligene på Holt Vestvollen ligger på nesten 68 millioner kroner.

Rådmannen skriver i saksframlegget at han er av den oppfatning at fremforhandlet løsning har ført til et balansert resultat, som andelseiere og kommunen kan være tilfreds med.

Partene er nå enige om at andelseierne trekker søksmålet mot kommunen så fremt kommunestyret godkjenner forslag til avtaler, og rådmannen ser det som positivt at partene unngår ytterligere ressursbruk og risiko i tilknytning til søksmål, og at kommunen nå kan fokusere på å få gjennomført tiltakene som er pålagt av fylkesmannen.

Dette er saken

  • Metangass siver inn i flere hus på eller ved det tidligere søppeldeponiet i Brånåsdalen på Holt Vestvollen. Flere av husene er blitt skeive som følge av at avfallet brytes ned over tid og bakken synker.
  • Ett av husene i nærheten av deponiet har kommunen sett seg nødt til å kjøpe og rive, fordi det er ubeboelig som følge av deponigass. Metangass fra deponiet fant også veien inn til en bedrift på Kjeller og forårsaket en eksplosjon i en sikringstavle.
  • Flere naboer har rapportert om helseplager de mener skyldes deponigass.
  • I november 2018 vedtok Skedsmo kommune å kjøpe ut alle 18 boligene i Lillehaugen og fire boliger i Haugen borettslag som har vært særlig plaget med gassproblemer.
  • 15. februar kom kommunen med kjøpstilbud, som ble raskt avslått etter at boligeierne mente summen var for lav til å kjøpe tilsvarende leilighet.
  • Uenigheten er at boligeierne ønsker erstatning gjennom gjenanskaffelsesverdi (erstatning tilsvarende salgsverdien), mens tilbudet fra kommunen er basert på den enkelte andels markedsverdi.
  • I en ekstrasak til kommunestyret 2. mai foreslår rådmannen å droppe utkjøp av de 22 boligene i Brånåsdalen. Årsaken er at kommunen og huseierne ikke har blitt enige om kjøpsprisen for boligene.

Kommentarer til denne saken