Gå til sidens hovedinnhold

Barnevernets spindelvev

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lov om barneverntjenester var i realiteten en hastverkslov - her i Norge hadde vi en lov om dyrevern før vi hadde en lov om barneverntjenester.

Loven er basert på blant annet følgende intensjoner:

"Barnevernloven har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid, samt at barn og unge skal sikres trygge oppvekstsvilkår, se § 1-1.

Barnevernloven og barnevernretten bygger på tre hovedprinsipper: det biologiske prinsipp, minste inngreps prinsipp og hensynet til barnets beste. Disse prinsippene ligger til grunn for utøvelse av myndighet i tråd med barnevernloven, og er styrende for de avgjørelsene som blir fattet etter denne loven."

Det biologiske prinsipp er i hovedsak forlatt i flere Romerikskommuner og i store deler av landet forøvrig. Dersom alle pengene som benyttes til dagens fosterhjemsindustri kunne benyttes til å hjelpe foredre som sliter, der barneverntjenesten fremstår som en tjenesteyter og ikke som en misteksom inntrenger, gjerne med uvarslede hjembesøk, ofte i de mest travle periodene, om morgenen eller på kveldstid.

Jeg tror enslige mødre nok kan være mest utsatt for de utfordringer det innebærer å komme i barnevertjenestens spindelvev, som det nærmest fremstår som umulig å vikle seg ut av.

Terje Finsrud, Lørenskog

Kommentarer til denne saken