– Det er et vanskelig system å stå imot. Nå blir det en brå tilbakeføring av min sønn

Sønnen på 12 år blir flyttet hjem, til tross for at både guttens egen mor og fagpersoner frarådet det.