Barnevernet hjelper bekymrede familier: – Så langt har vi klart å roe ned over telefon

Samtlige 23 barnevernvakter i Norge er nå bekymret hvordan den nye hverdagen kommer til å påvirke vanskeligstilte familier.