Få ukas viktigste kommentarer og innlegg fra Romerikes Blad med nyhetsbrev rett i eposten hver lørdag

At barnevernssjef Arnfinn Heimstad trakk seg fra stillingen i onsdag, er bra for prosessen med å skape et bedre barnevern i Lørenskog. Saken som utløste fratredenen – barnevernssaken mot Ken Joar Olsen og Vibeke Morrissey – var mangelfull på veldig mange plan. Romerikes Blad har i en serie artikler gjort rede for det lokale barnevernets mangelfulle og kritikkverdige saksbehandling i denne barnevernssaken.

Det mest kritikkverdige var at kommunen gikk til topps i virkemiddelbruken uten å forsøke hjelp og støtte da parets datter ble fratatt dem i et hastevedtak i januar 2015. I fortsettelsen neglisjerte kommunen innspill fra ikke mindre enn åtte sakkyndige som unisont mente Ken og Vibeke er kompetente foreldre. Parallelt med utfallet i Ken og Vibeke-saken, har rettsvesenet omstøtt tre omsorgsovertakelser. og tilbakeført barna til foreldre. Alle etter vedtak i Lørenskog. I sum så alvorlige utfall at det var naturlig at Heimstad trakk seg.

Samtidig er det viktig å understreke at det aldri har vært noe mål å få hoder til å rulle i Lørenskog. Siktemålet vårt har vært å få korrigert uretten begått først og fremst mot Ken og Vibekes datter, men selvfølgelig også mot foreldrene. Etter at barnevernet og kommunens ledelse i liten grad har åpnet opp for revisjon av seg selv og selvkritikk, har kommunen ved rådmann Ragnar Christoffersen tatt grep de siste ukene.

Nødvendige endringer tvinger seg fram. Barnevernssaken mot Ken og Vibeke vil bli gjenstand for gransking internt og eksternt. Samtidig verserer saken for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Saken er på ingen måte over. Den står foran et stort etterspill som må gi grunnlag for omfattende læring og endring i hele barnevernet. Uavhengig av utfallet av disse granskingene, haster det med at kommunen går i dialog med alle fagpersonene som var inne i Ken og Vibekes sak. Samlet sett sitter de på betydelig kompetanse som det haster med å tilføre kommunen.

Mens barnevernet er under ild i Lørenskog, høster en annen tjeneste velfortjent anerkjennelse. Forebyggende psykiske helsetjenestes (FPH) lavterskeltilbudet om gratis og rask psykisk helsehjelp til Lørenskogs innbyggere fikk da også nettopp prisen for årets nyvinning i psykologi av Psykologiforbundet. FPHs tilbud er kontrollert gjennom forskning av Folkehelseinstituttet. I tillegg til at kommunen er i stand til å gi bistand til mange gjennom dette tilbudet, virker det også.

Magne Storedal

Ansvarlig redaktør i Romerikes Blad

 

Forekomsten av angst og depresjon har ifølge Folkehelseinstituttet gitt bedret livskvalitet allerede etter 6–8 samtaler. Med denne spisskompetansen i kommunen er det horribelt at de to tjenestene ikke samarbeidet i denne konkrete barnevernssaken. Snarere bidro barnevernet, ifølge FPH selv og de to siste sakkyndige Anette Svendsen og Evelin Tjemsland, til at Ken og Vibeke ikke fikk nødvendig hjelp etter omsorgsovertakelsen. Dette er alvorlig og må ettergås grundig. 

Med utgangspunkt i traumene Ken og Vibeke har vært gjennom, hadde det sikkert også vært veldig forløsende om ordfører Ragnhild Bergheim kom med en uforbeholden unnskyldning til paret.