På et seminar om ungdomskriminalitet i Oslo onsdag advarte Inga Bejer Engh dem som har tatt til orde for å senke terskelen for å sette unge lovbrytere i fengsel. Samtidig kritiserte hun dagens ordning der unge lovbrytere i stedet for fengsel kan dømmes til ungdomsstraff som hun mener ikke fungerer etter intensjonen.

– Barn må få en straff med godt innhold, og etter min mening har vi ikke gode nok tiltak i ungdomsstraffen i dag. Det er kun i svært alvorlige tilfeller at det er riktig å sende barn i fengsel, og da må vi ha tiltak som fungerer godt for dem som ikke skal i fengsel, sa barneombudet på seminaret.

Ungdomsstraff ble innført i 2014 som et alternativ til fengsel for ungdom mellom 15 og 18 år. Ungdommen skal blant annet delta på møter med berørte parter, politi, barnevern og andre instanser og tilbys kriminalitetsforebyggende tiltak.

Bejer Engh sier at forutsetningene som ble satt da ordningen med ungdomsstraff ble innført, ikke er blitt innfridd. Blant annet er ikke barnevernet blitt tilstrekkelig rustet til ta imot ungdommene som tidligere ble satt i fengsel.

– Dette må regjeringen gripe fatt i. Vi må ikke rykke tilbake til et system som alle ville bort fra, sier barneombudet.

 

(©NTB)