Opptrappingen skjer fra og med neste onsdag, og det er hovedsakelig barnehagelærere i Bergen som tas ut.

Streiken har snart vart i tre uker, og fra før er over 2.400 ansatte i private barnehager i streik.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal sier i en pressemelding at han har stor forståelse for at mange av dem som er rammet, synes dette er krevende.

– Dette er en svært vanskelig situasjon for mange. Streiken skaper krevende hverdager for foreldre og barn. Da jeg var på streikedemonstrasjon foran Stortinget i går, var det ei lita jente som sto med et skilt hvor det sto at «Jeg vil gå tilbake til barnehagen». Slikt gjør inntrykk, og barnehagelærerne gir også tydelig uttrykk for at de ønsker seg tilbake til jobb for å være sammen med barna, sier Handal.

Sier mange støtter streiken

– Samtidig er dette en veldig viktig streik, som PBL må ta ansvaret for. Over åtte av ti støtter streiken, og støtten er faktisk størst blant dem som har barn i barnehagene. Det håper jeg PBL tar til seg snarest mulig, sier Handal.

Fagforeningen Delta trapper også opp streiken neste onsdag. Da tar de ut 37 medlemmer som jobber i tre barnehager i Bergen, Askøy og Øygarden. 90 Delta-medlemmer i 13 barnehager vil være i streik fra onsdag.

Striden står først og fremst om pensjon. De barnehageansatte krever at alle som er født etter 1968, skal meldes inn i den såkalte Fellesordningen for avtalefestet pensjon (AF) til LO/NHO, som erstatter den gamle AFP-ordningen fra neste år. Ordningen sikrer et varig pensjonspåslag livet ut.

– Tallmagi

Ifølge Utdanningsforbundet vil en barnehagelærer med 450.000 kroner i årsinntekt tape over 45.000 kroner i året med PBLs pensjonsordning, sammenlignet med fellesordningen.

Helt feil, mener direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i PBL Marius Iversen.

– Vi er veldig kritiske til de beregningene som Utdanningsforbundet kommer med. De driver med tallmagi og er veldig villedende, har han sagt til NTB.

Ifølge Iversen har Utdanningsforbundet unnlatt å ta med PBLs tjenestepensjon i regnestykket, som de mener er betydelig bedre enn tjenestepensjonen for offentlig ansatte. Dermed blir det urettferdig å legge en lik AFP-ordning på toppen av dette, mener de.