Det hele startet med et foredrag med professor May Britt Drugli om småbarns grunnleggende behov høsten 2014. Så fulgte studiebesøk i to barnehager i Stavanger og Hamar.

En gnist ble tent hos styrerne i fire Lørenskog-barnehager. Resultatet ble et prosjekt om tilvenning i barnehagen der foreldrene er i barnehagen sammen med barnet sitt i minst fem dager den første uka.

– Vi vet at barn blir tryggere med foreldrene til stede. Hovedmålet med denne metoden er ikke at vi skal ha mindre gråt. Det er det indre stresset til barna vi er opptatt av, sier pedagogisk leder Pia Huus i Finstad barnehage.

Stor tro på prosjektet

Studier som har målt barnas nivå av stresshormonet kortisol viser nemlig at de første to til fire ukene etter oppstart i barnehagen er særlig stressende for de aller minste barna. I de dagene der foreldrene er til stede, er stressnivået mindre.

– Vi har tidligere gjort målinger på barn her i vår barnehage gjennom forskning. Vi har veldig stor tro på dette prosjektet, og det blir spennende å få resultater på evaluering og forskning som gjøres i prosjektet, forteller styrer Irene Winge.

– Har dere fått noen negative tilbakemeldinger?

– I starten fikk jeg noen telefoner fra foreldre som syntes det var mange dager å ta seg fri. Men etter å ha snakket litt med dem, har de vært fornøyde, sier hun.

Trygg start

I høst har det begynt åtte nye barn i Finstad barnehage. Disse barna er de første som prøver den nye tilvenningsmetoden i barnehagen.

En av dem er lille Emil Tollefsen. Han har akkurat fylt 1 år, og begynte på avdelingen Sletta i midten av august.

– Den første uka var både jeg og moren hans, Jorunn, her mandag til fredag, hele dagen. Jorun tok seg fri noen dager fra jobb, i tillegg til de tre tilvenningsdagene man har krav på. Jeg er student for øyeblikket, så for meg gikk det greit, forteller pappa Joachim Tollefsen (33) fra Losby.

Etter en uke med begge foreldrene på fulltids tilvenning, begynte uke to.

– Da gikk vi litt fra ham av og til. Uke 2 her er nok litt sånn som uke 1 er under en vanlig tilvenning. Først i uke 3 gikk vi helt fra ham for første gang. Det er vanskelig å si om den ekstra uka gjør det noe lettere med den avskjeden. Men det var nok en trygghet for både oss og ham å starte på denne måten, tror Joachim.

Barn trenger tid

Psykolog Kjersti Hildonen mener flere dager med tilvenning i barnehage sammen med foreldrene er forebyggende med tanke på barnas psykiske helse.

– Dette prosjektet er som musikk mine ører og noe jeg har veldig stor tro på. Barna trenger å føle seg trygge i barnehagen, og det blir de lettere når foreldrene er til stede den første tiden, sier Kjersti Hildonen.

– Det er også helt i tråd med det vi vet ut ifra forskning. Barna trenger tid før de knytter et emosjonelt bånd til de ansatte i barnehagen, det skjer ikke i løpet av tre dager. For mange barn kan det være utrolig dramatisk å begynne i barnehage, og det er ikke alltid de har det bra selv om de slutter å gråte, sier psykologen.