De rødgrønne partiene vil avvikle driften i din private barnehage slik du kjenner den, og i beste fall innlemme den i det kommunale monopolet. Nedleggelse fordi det passer kommunens ønske er også aktuelt.

Den siste tids høringsuttalelser fra "røde" kommuner viser at et mangfoldig tilbud aktivt motarbeides, selvfølgelig drevet frem av at lojaliteten ligger hos Fagforbudet og deres ideologi, ikke hos barna og familiene. Senest i siste kommunestyremøte i Rælingen fikk vi bekreftet dette via Aps avskyerklæringer og mistenkeliggjøring av de mange dedikerte drivere av gode private barnehager også lokalt.

I Frp tar vi sterkt avstand fra å fremstille de private tilbudene som uønsket. Dersom vi unngår rødgrønt flertall etter mandag 13. september får vi et flertall i Stortinget som ikke vil tillate at Ap, Sv og Rødt ødelegger det tilbudet du har i dag. For Frp er foreldrene de som skal velge barnehage, ikke kommunen eller politikerne.

Godt valg, husk å stemme!

Per Kristian Solbak, styremedlem, Frp, Rælingen