Gå til sidens hovedinnhold

Barnehagebløffen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Der det blir realisert store gevinster i barnehagesektoren, kan det meste knyttes til salg av eiendommer som har steget i verdi de siste 10–20 årene.», skriver Private Barnehagers Landsforbunds (PBL) Marius Iversen i RB 08.09. Iversen mener salgsgevinstene er legitim profitt. Til alt overmål trekker PBL inn Velferdstjenesteutredningen til inntekt for sitt syn, men i den står følgende:

«Enkelte av tomtene ble i sin tid gitt bort eller solgt til under markedspris, av kommunen, på et tidspunkt hvor det var et stort behov for å få bygget nok barnehageplasser ( ). Samtidig med salg av eiendommer er det i flere av tilfellene inngått en husleieavtale mellom driftsselskapet, altså barnehagen, og eiendomsselskapet som har kjøpt eiendommen (sale-leaseback-avtale). Utvalget mener at denne type salg kan være en måte å ta ut fremtidige overskudd i barnehagevirksomheten på. ( ) Utvalget mener at i den grad eventuelle gevinster kan tilskrives salg av eiendom under markedspris, bør det vurderes om dette kan være et resultat av ulovlig gitt statsstøtte. ( ) Det bør i den forbindelse undersøkes om nasjonal rett åpner for å få krevet eventuell ulovlig statsstøtte tilbakeført.»

Salg av barnehageeiendom og sale- leaseback er blitt en gullgruve. De største barnehageeierne figurerer på listen over landets rikeste. Barnehager som selges, selges med et nærmest evig tilsagn om offentlig tilskudd. De som kjøper, kjøper altså med en forventning om at foreldrene og skattebetalerne fortsatt skal betale for barnehagens drift. Det er altså du og jeg, fellesskapet, som har betalt og skal betale for store deler av kalaset når for eksempel eierekteparet til Gnist kjeden solgte 11 barnehager til det finansielle oppkjøpsfondet Altor og satt igjen med 356 millioner kroner.

Det er åpenbart at barnehageloven må endres. PBL satser derimot på at folk flest ikke leser rapporter like nøye som Rælingen Aps Halfdan Karlsen, så de kan fortsette å bløffe.

Kommentarer til denne saken