En barnehageplass koster i underkant av 3.000 kroner i måneden. Samtidig har alle husholdninger med lav inntekt rett til 20 timer gratis oppholdstid i uka. Det er litt under halvparten av ukentlig tid med heldagsplass, opplyser styrer i Ramstadskogen barnehage, Ann-Kristin Noraker.

Fra 1. august i år er lavinntektsgruppa blitt større. For inntektsgrensen for å få gratis kjernetid er økt til 533.500 kroner per år. Tidligere var inntektsgrensen betydelig lavere – 450.000 kroner. Dette gjelder 3-, 4 -og 5-åringene. I Norge var gjennomsnittslønn 531.720 kroner i 2017. (SSB). Det nye inntektstaket ligger altså nå rett over dette.

– Dette betyr nok mye for de foreldrene det gjelder, og vi har noen, sier barnehagestyreren. Fetsund-barnehagen som er ti år, ligger i et nybyggerfelt og har plass til 83 barn fordelt på tre avdelinger.

 

Flere endringer

Mandag gjestet kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) Ramstadskogen barnehage i Fet. Her lanserte han store endringer i barnehagepolitikken. Inntektsendringen og andre forbedringstiltak vil koste en halv millioner kroner årlig, som er en dobling fra 2013.

Sanner får fort god kontakt med barna i barnehagen. Lille Tim (halvannet år) er nybegynner, men finner umiddelbart tonen med en statsråd. Begge sitter på gulvet og leker, og Tim vil ikke la Sanner slippe unna så lett. Alle lar seg sjarmere.

Høyere inntektsgrense for gratis kjernetid, samt flere andre nye ordninger vil styrke arbeidet med tidlig innsats, mener Sanner. Barnehagene får fra 1. august helt nye bemanningsnormer. Heretter skal det være minst en pedagogisk leder per sju barn under tre år, og minst en pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

– Vi ser at det kan være vanskelig å få til dette umiddelbart. Så barnehagene får ett år på seg til å få nok pedagogisk utdannet personale på plass, sier Sanner.

I denne barnehagen betyr det nye kravet at vi får en ny pedagog i staben, forteller styreren. Det sikrer og høyner kvaliteten på tilbudet til barna, mener Noraker. I tillegg innføres nye minimumskrav til antall ansatte. Barnehagene skal ha minst en ansatt per tre barn for de under tre år, og en ansatt per seks barn for barna over tre år.

Sanner spør også om kjønnsfordeling i personalet, og her er en mannlig ansatt. Det er velkjent problematikk at barnehager sjelden klarer å rekruttere menn.

Torgeir Dannemark var assistent og tok så utdanning som barnehagelærer og kom tilbake.

– Men ordningen med å jobbe og samtidig ta utdanningen, er svært god. Da får man praktisert teori med en gang, mener han.

En kombinasjon av heltids studietilbud og jobb/utdanning parallelt er best. Ikke alle egner seg for det samme, så vi trenger begge deler, mener statsråden.

FAKTA

  • Fra 1.8 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år. Tidligere var inntektsgrensen på 450 000 kroner per år. Alle 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.
  • Ny pedagognorm: Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per sju barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.
  • Ny bemanningsnorm: Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år, og én ansatt per seks barn når barna er over tre år.
  • Innfører samtidig krav til norskferdigheter for å bli ansatt i barnehage, og tilsvarende for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller pedagogisk leder.
  • Ansatte i barnehage får fra 1.8 forbud mot klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet. Skal sikre barnas behov for åpen kommunikasjon.